Pohyb v teréne

Základné zásady pri rozdielnych spôsoboch presunov.

30.05.2010 13:22
Presun po rieke • Cestovanie po rieke môže byť rýchlejšie a šetrí energiu, ak nie je nebezpečenstvo podchladenia a nebezpečenstvo živočíchov. • Používať plávajúce zariadenia (vor, polenách, bambus). • V plytkej vode používať k presunu bidiel. • V hlbokej improvizované pádla. • Pri prechodu...

Batoh

27.05.2010 08:52
Batoh Je dôležitou súčasťou výzbroje, umožňuje nesenie ďalšej výstroje, výzbroje a potravín. Z vlastných skúseností viem čo to je mať zlý batoh a ešte horšie zle zabalený. Dokáže to zničiť nielen zážitok ale aj telo. Pri výbere batohu treba mať na zreteli, že práve batoh ponesiete počas presunu...

Metódy zakrádania

23.05.2010 14:39
Zakrádanie patrí k najpoužívanejším spôsobov skrytého pohybu. Niekedy sa potrebujete nepozorovane pohybovať z miesta na miesto. Aby ste tieto presuny úspešne zvládli, budete potrebovať viac než len maskovanie. Základná zručnosť ako sa vyhnúť odhaleniu, je schopnosť sa zakrádať, alebo pohybovať...

Stupnice obťiažnosti riek

23.05.2010 10:57
Pre základnú orientáciu vodákov sú obťažnosti tokov klasifikované uzatvorenú stupnicou WW (wild water) 1 až 6. Rekreačné rieky majú obťažnosť v krátkych úsekoch najviac WW 1, tak zvané trekkingové WW 2 a divoká voda pre expertov začína na stupni WW 3. ZW Takmer stojatá alebo len lenivo...

Prekročenie horských potokov a riek

18.05.2010 12:32
Pri akciách v horskom teréne často narazíte na rýchlo tečúcej vodný tok, ktorý bude tvoriť prekážku vášho pohybu. Vzhľadom k sile a nepredvídateľnosti týchto tokov by ste sa mali snažiť ich obísť alebo prekročiť po existujúcich mostoch. Ak to situácia nedovoľuje, existuje niekoľko spôsobov...