10. Umelé dýchanie ústami z pľúc do pľúc u dospelých osôb

31.05.2010 18:26

STARÝ SPOSOB  - NOVÝ EŠTE SPRACÚVAVAM

 

Vdychovaný vzduch obsahuje 21% kyslíka a vydychovaný vzduch obsahuje 16% kyslíka. 16% podiel kyslíka vo vzduchu je dostatočné množstvo na to, aby "fungovalo" umelé dýchanie z úst do úst.

 

Pred umelým dýchaním z pľúc do pľúc vždy skontrolujeme ústnu dutinu (dýchacie cesty) postihnutého, v prípade nutnosti ju vyčistíme. Prípadne odstránime zubnú protézu.

Poznámka: pri čistení dýchacích ciest dávame veľký pozor, aby sme nejaký predmet nevtlačili ešte hlbšie do hrtana!

 

Upozornenie:

Záklon hlavy pri uvoľňovaní dýchacích ciest nerobíme, ak máme podozrenie na poškodenie krčnej chrbtice: autonehoda, pád z veľkej výšky, zrazený chodec, nehoda motorkára, pád cyklistu pri väčšej rýchlosti, skok "šípkou" do plytkej vody a pod.

V takýchto prípadoch postupujeme nasledovne:

 

Predsunutie sánky - uvoľnenie dýchacích ciest:

 • rýchlo sa presunieme za hlavu postihnutého tvárou k nemu
 • sme za hlavou postihnutého a potrebujeme mu sánku posunúť dopredu a hore: použijeme obe svoje ruky a tri prsty - ukazovák, prostredník a prsteník každej ruky dáme za uhol sánky. Palce rúk si dáme ku korienkom úst na líca, s citom (jemne a opatrne) a plynulo budeme ťahať sánku postihnutého dopredu a hore (dolné predné zuby dáme pred horné predné zuby), palcami rúk odťahujeme pery postihnutého - takto dosiahneme plné otvorenie úst

Predsunutie svojej sánky - ťažko na cvičisku, ľahko na "bojisku":

 • skúste si teraz nahmatať rukou uhol Vašej sánky pod ušnicami, cítite uhol sánky ???
 • teraz skúste pohnúť svojou sánkou dopredu, ide to ??? (sánku musíte mať uvoľnenú, môžete pohyb sánky dopredu skúsiť pohybom samotnej sánky bez pomoci rúk, takto si uvedomíte možný rozsah pohybu sánky)
 • párkrát si to prosím Vás vyskúšajte, dolné predné zuby musíte mať pred hornými prednými zubami !!!

Prečo je potrebné uvoľniť dýchacie cesty ?

Postihnutý v bezvedomí môže mať zapadnutý jazyk (po ochabnutí svalov hrtana), dýchacie cesty môžu byť zúžené (náklonom hlavy dopredu - napr. po autonehode je postihnutý v bezvedomí a hlavu má naklonenú dopredu), sliny alebo vývratky sa dostanú do zadnej časti hrtana (prehĺtací reflex je narušený).

 

 • uvoľníme dýchacie cesty - je potrebné zachovať dostatočný záklon hlavy : dosiahneme ho tak, že (záleží z ktorej strany postihnutého sa nachádzame) ľavú ruku dáme pod šiju postihnutého a budeme mierne tlačiť hore a pravú ruku si dáme na čelo postihnutého a tlačíme hlavu dozadu - k ľavej ruke
 • postihnutý musí mať naširoko otvorené ústa : to sme si zabezpečili pri vysunutí sánky, ak by ústa predsa len neboli dostatočne otvorené, potom ich treba naširoko otvoriť, zhlboka sa nadýchneme a palcom a ukazovákom pravej ruky stlačíme nosový otvor postihnutého, potom prekryjeme svojimi ústami ústa postihnutého tak, aby medzi ústami nemohol unikať vzduch pri našom výdychu
 • vydýchneme vzduch do úst postihnutého - umelý vdych robíme plynulo a nie príliš prudko (vzduch by sa dostával aj do žalúdka a hrozilo by zvracanie postihnutého): počas umelého vdychu do postihnutého už pozorujeme hrudník postihnutého, či sa dvíha, ak áno, tak vzduch preniká do pľúc, ak nie, tak potom dýchacie cesty sú nepriechodné, a preto: skontrolujeme záklon hlavy, vysunieme opäť sánku a skúsime umelý vdych a pozorujeme hrudník - ak ani teraz sa nedvíha, tak musíme zrealizovať výkony na vybratie cudzieho predmetu z horných dýchacích ciest
 • oddelíme ústa a našu hlavu si dáme trošku vyššie : aby sme mohli ďalej sledovať hrudník postihnutého, uvoľníme súbežne stlačený nosový otvor a necháme postihnutého pasívne vydýchnuť. Zatiaľ sa opäť zhlboka nadýchneme k ďalšiemu umelému vdychu. Počas výdychu postihnutého pozorujeme jeho hrudník, ak klesá, tak postihnutý vydychuje a vzduch z jeho pľúc voľne uniká
 • udržujeme frekvenciu 12 dychov za minútu

Lenže čo v prípade, keď sa ústa ani po záklone hlavy nedajú dostatočne otvoriť alebo sú vo veľkom meradle poranené ?

 

V takomto prípade skúsime umelé dýchanie z pľúc do pľúc nosom postihnutého :

 • zabezpečíme si dostatočný záklon hlavy postihnutého : ruku na čele si necháme a pridržiavame hlavu v danej polohe, druhou rukou palcom a ukazovákom chytíme bradu postihnutého, nakoľko budeme musieť ústa zatvoriť pri umelom vdychu do nosa, a po umelom vdychu ich otvoriť, aby sme zabezpečili ľahký výdych postihnutého
 • zhlboka sa nadýchneme a súčasne maximálne otvoríme svoje ústa : nakoľko musíme široko prekrývať nos postihnutého, aby sme nestlačili nosový otvor svojimi ústami, súčasne zatvoríme ústa postihnutého a obomkneme našimi perami nos postihnutého tak, aby pri našom umelom vdychu do pľúc postihnutého neunikal vzduch mimo našich úst a nosa postihnutého
 • zrealizujeme umelý vdych a súčasne sledujeme hrudník postihnutého : tak ako pri umelom dýchaní z pľúc do pľúc ústami
 • oddelíme ústa od nosa
 • otvoríme ústa postihnutého
 • sledujeme hrudník postihnutého : tak ako pri umelom dýchaní z pľúc do pľúc ústami
 • udržujeme frekvenciu 12 dychov za minútu

Doplnenie témy :

Ak priame poškodenie srdca (srdcový infarkt, úraz elektrickým prúdom) zapríčiní zastavenie krvného obehu, tak najneskôr do 1 minúty nastáva aj zastavenie dýchania.

 

Zastavenie krvného obehu môže spôsobiť aj zastavené dýchanie alebo nedostatočné dýchanie.

 

Do 3 až 5 minút od zastavenia krvného obehu odumrú mozgové bunky, preto pri takýchto stavoch je potrebná okamžitá a odborná prvá pomoc.

 

Posúdenie krvného obehu : pri zastavení krvného obehu začneme nepriamu masáž srdca.

 

Rozpoznanie zastavenia krvného obehu :

 

 • nehmatni pulz na veľkých tepnách (krčná, stehenná tepna)
 • bezvedomie so zastaveným alebo občasným lapavým dychom - pulz je nehmatný

Poznámka :

Počúvanie srdcových oziev a pulz na zápästí je nespoľahlivé na správne posúdenie krvného obehu.

 

Trošku anatómie :

 

Ľudské srdce sa nachádza pod dolnou polovicou hrudníka a jeho umiestnenie je medzi hrudnou kosťou a chrbticou.

 

Vzdialenosť medzi hrudnou kosťou a chrbticou je cca. 13 až 15 cm - u dospelej osoby. U detí je táto vzdialenosť menšia, preto aj hĺbka stláčania hrudníka pri nepriamej masáži u detí sa robí menšia, viď. detská kardiopulmonálna resuscitácia.

 

Pri dostatočnom zatlačení hrudnej kosti smerom ku chrbtici zmenšíme vzdialenosť medzi hrudnou kosťou a chrbticou natoľko, že vnútorný tlak vypudí krv zo srdca do obehu. Po uvoľnení hrudníka sa srdce opäť naplní krvou. Toto nám dostatočne objasňuje princíp nepriamej masáže srdca.

 

Poznámka :

keďže sme trošku priblížili našu anatómiu, anatómiu ľudského tela, doplníme ešte jednu myšlienku, ktorú uvádzame pri nepriamej masáži srdca: je potrebné si zachovať presné umiestnenie rúk na hrudnom koši pri nepriamej masáži srdca. Človek by si myslel, že hore dole nejaký ten centimeter nehrá rolu, ale opak je pravdou, a najmä pri deťoch, preto myslime na to!