11. Otras mozgu a zmliaždenie mozgu

31.05.2010 18:32

Otras mozgu :

 

Jedná sa o rozsiahlu poruchu mozgu, aj keď krátko trvajúcu.

 

Príčiny - náraz na hlavu, resp. sánku :

 • pád z výšky
 • autonehoda
 • športové aktivity
 • pracovný úraz

Postihnutý nemusí byť v bezvedomí, resp. bezvedomie bolo krátke, že si to postihnutý nemusí ani všimnúť. Postihnutého po úraze hlavy je potrebné sledovať. Ak sa stav postihnutého nezlepšuje - príznaky pretrvávajú, resp. stav postihnutého sa zhoršuje, je potrebné okamžite zabezpečiť RZP.

 

Pri otrase mozgu, ak je postihnutý v bezvedomí alebo pri vedomí, je potrebné ho dôkladne a komplexne vyšetriť.

 

Hlavný príznak otrasu mozgu je bezvedomie.

 

Môže sa jednať o krátkodobé bezvedomie, dlhodobé bezvedomie, resp. pri ľahkom otrase mozgu bezvedomie ani nemusí nastať.

 

Je dôležité, ako dlho trvá bezvedomie - tri stupne otrasu mozgu :

 1. bezvedomie trvajúce do 15 minút - I. stupeň
 2. bezvedomie trvajúce od 15 min. do 30 min. - II. stupeň
 3. bezvedomie trvajúce nad 30 min. sa jedná o III. stupeň, čo je ťažký otras mozgu

Príznaky :

 

Postihnutý je v bezvedomí :

 • rýchly a slabý pulz
 • povrchné dýchanie
 • farba pokožky na tvári : bledá
 • koža : studená a lepkavá

Postihnutý je pri vedomí, zotavuje sa :

 • bolesť hlavy
 • postihnutý môže pociťovať nevoľnosť, resp. môže vracať

Postihnutý prichádza k vedomiu :

Strata pamäte : postihnutý si nemusí pamätať čo sa stalo tesne pred a po nehode. Je potrebné preveriť stratu pamäte u postihnutého : pýtame sa čo sa stalo, aký je dnes deň a na dátum, kde sa nachádza - ak postihnutý odpovedá nesprávne, resp. nevie odpovedať, predpokladáme otras mozgu. Resp. pri strate pamäti treba vylúčiť vplyv alkoholu a liekov.

 

Prvá pomoc :

 

Postihnutý je pri vedomí :

 • dôkladne a komplexne vyšetríme postihnutého - ošetríme prípadne poranenia
 • otázkami preveríme stratu pamäti, resp. vylúčime vplyv alkoholu a liekov
 • sledujeme zdravotný stav postihnutého
 • doporučujeme vždy s doprovodom vyhľadať lekárske ošetrenie - nakoľko môže prísť k zmliaždeniu mozgu - krvácanie do mozgu, opuch mozgu, pri preliačenej zlomenine kosť tlačí na mozog - postihnutý sa relatívne dobre zotavil a za niekoľko hodín, resp. až dní sa prejaví zmliaždenie mozgu
 • kontrolujeme pulz a frekvenciu dýchania a stav vedomia
 • ak postihnutý bol krátko v bezvedomí, zabezpečte lekárske ošetrenie vždy bezpodmienečne !!!

Postihnutý je v bezvedomí :

 • poskytneme prvú pomoc ako pri postihnutom v bezvedomí - stabilizovaná poloha na boku - voľné dýchacie cesty - stále sledujeme zdravotný stav postihnutého
 • protišokové opatrenia
 • okamžite zabezpečíme RZP
 • predpokladáme zmliaždenie mozgu

 

Zmliaždenie mozgu

Príznaky :

Stav vedomia postihnutého sa znižuje - znižuje sa úroveň reakcií postihnutého.

 

Upozornenie :

Pozor na nebezpečenstvo úrazu krčnej chrbtici, tento úraz musíme predpokladať !!!

 

Príznaky:

 • pulz : pomalý, ale môže byť silný
 • hlasné dýchanie
 • teplota postihnutého sa zvyšuje
 • farba tváre : červená, ale suchá
 • zrenice môžu mať rozličnú veľkosť
 • postihnutý pociťuje celkovú slabosť
 • môže nastať ochnutie jednej polovice tela

Prvá pomoc :

 • okamžite zabezpečíme RZP
 • poskytneme prvú pomoc ako pri postihnutom v bezvedomí - stabilizovaná poloha na boku - zabezpečíme priechodnosť dýchacích ciest - kyslík v dostatočnom množstve spomaluje vývoj zmliaždenia mozgu - stále sledujeme zdravotný stav postihnutého
 • protišokové opatrenia