12. Poranenie chrbtice

31.05.2010 18:43

Pri poranení chrbtice môže nastať aj poranenie miechy.

 

Poranenie chrbtice dochádza najmä:

 • pri pádoch z veľkých výšok (paragliding, pád z lešenia, vypadnutie horolezca zo steny), autonehodách, úrazoch hlavy - pri páde na hlavu a pod.

 

Poznámka:

pri predpoklade na poranenie chrbtice je potrebné mimoriadne opatrne vyslobodzovať postihnutého napr. z havarovaného auta, opatrne prenášať a poskytovať prvú pomoc.

 

 

Poranenie miechy v oblasti krčnej chrbtice:

 

bezprostredne ohrozuje život postihnutého!!!

 

Príznaky:

 • nemožnosť pohybu s dolnými a hornými končatinami
 • ochabnutosť dolných a horných končatín
 • necitlivosť
 • nedostatočné dýchanie: ochrnutie dýchacieho svalstva

 

Poranenie miechy v oblasti hrudníkovej alebo driekovej časti chrbtice:

 

Príznaky:

 • nemožnosť pohybu s dolnými končatinami
 • ochabnutosť dolných končatín
 • necitlivosť

Prvá pomoc:

 • postihnutého uložíme do polohy v ľahu na chrbte vo vodorovnej polohe
 • postihnutému vysvetlíme, že nesmie otáčať hlavou, obracať sa a vstávať
 • ak predpokladáme poranenie krčnej chrbtici, potom je potrebné zabezpečiť hlavu pred možným pohybom - hlavu môžeme obložiť z bokov nejakými ťažšími predmetmi, ako napr. batožinou, kameňom - na stranu dotyku s tvárou dáme poskladaný uterák, košeľu a pod., taškami
 • vyšetríme a ošetríme postihnutého
 • pri premiestňovaní postihnutého sa doporučuje použiť vystužené nosidlá - dvere, širšia doska, nosidlá a pod., resp. na krátku vzdialenosť prenesieme postihnutého traja, ale môže nás byť aj viacej
 • zabezpečíme privolanie RZP
 • postihnutého prikryjeme
 • sledujeme stav postihnutého

 

Prvá pomoc ak postihnutý je v bezvedomí:

 • zabezpečíme priechodnosť dýchacích ciest ako pacientovi v bezvedomí: ak predpokladáme poranenie krčnej chrbtice, potom zabezpečíme priechodnosť dýchacích ciest predsunutím sánky
 • postihnutého uložíme do stabilizovanej polohy na boku
 • zabezpečíme, aby postihnutý sa nemohol otočiť na bok, resp. otáčať hlavou
 • pri premiestňovaní postihnutého sa doporučuje použiť vystužené nosidlá - dvere, širšia doska, nosidlá a pod.
 • ošetríme prípadné poranenia
 • zabezpečíme privolanie RZP
 • postihnutého prikryjeme
 • sledujeme stav postihnutého

 

Poznámka:

Pri transporte postihnutého na nosidlách, a ak predpokladáme poranenie krčnej chrbtice, je vhodné hlavu postihnutého fixovať k nosidlám napr. izolačnou páskou, lepiacou páskou cez čelo postihnutého a spodnou časťou nosidiel.