13. Otravy - pôsobenie jedov na ľudský organizmus

31.05.2010 18:54

 1. Úvod / Základné zásady prvej pomoci
 2. Postihnutý je v bezvedomí
 3. Postihnutý je v bezvedomí - otrava nastala vdychovaním toxickej látky
 4. Postihnutý je pri vedomí
 5. Postihnutý požil silnú kyselinu - resp. silnú zásadu
 6. Otrava liekmi a drogami
 7. Otrava organickými fosfátmi
 8. Otrava alkoholom
 9. Otrava potravinami
 10. Otrava hubami a jedovatými rastlinami

 

Úvod / Základné zásady prvej pomoci

 

V našom okolí sa nachádza veľa jedov, napríklad naša domácnosť je okrem iného aj veľkosklad jedovatých látok, ktoré ohrozujú najmä deti.

 

Buďme opatrní a jedovaté látky držme doma mimo dosah detí.

Jedovaté látky skladujeme iba v obaloch na to určených !!!

 

Jedy :

 • substancia jedov môže byť : tuhá, tekutá, plynná
 • vniknutie do organizmu :
  požitím - ústami - zjedením alebo vypitím
  vdýchnutím - pľúcami - vdychovanie jedovatých plynov a výparov
  vstrebaním cez kožu - najmä pri postriekaní kože sprejmi s jedovatými látkami
  vstreknutím do kože - pri pohryzení zvieratami a poštípaní hmyzom
 • trvanie otravy a jej závažnosť závisí :
  od množstva jedu
  od jeho toxicity
  od jeho metabolického odbúravania - každý postihnutý bude reagovať na požitú látku ináč
  od stupňa vylučovania
 • pôsobenie jedov : niektoré jedy môžu veľmi vážne narušiť činnosť a funkciu dôležitých orgánov : napr. činnosť srdca, ochromia dýchanie a pod., iné môžu vytláčať kyslík z krvi - napr. oxid uhoľnatý

Najčastejšie otravy :

 • lieky s požitím alkoholu
 • jedy na hubenie hmyzu a potkanov
 • oxid uhoľnatý
 • jedovaté huby
 • rôzne priemyselné jedy

Najčastejšie príčiny otravy :

 • omyl - najmä pri otrave hubami
 • neopatrnosť - jedná sa najmä o otravy detí
 • predávkovanie - narkomani
 • úmyselná otrava - pri pokuse o samovraždu

Upozornenie :

 • otrava môže byť spôsobená malým množstvom jedovatej látky
 • otrava môže byť spôsobená veľkým množstvom jedovatej látky
 • postihnutý môže byť v začiatočnom štádiu otravy
 • postihnutý môže byť v pokročilom štádiu otravy
 • nedá sa predvídať, ako postihnutý bude reagovať na požitú látku, aj keď sa jedná o malé množstvo

Príznaky otravy :

 • príznaky závisia od typu, od množstva, od spôsobu vstupu do ľudského tela a času otravy
 • ak je postihnutý pri vedomí, tak hneď ( môže upadnúť do bezvedomia ) sa ho opýtame, čím sa otrávil, nakoľko postihnutý nám môže podať "presnú" ( viď bod nižšie ) informáciu :
  akú látku požil, resp. ako prišlo k otrave
  aké množstvo požil - veľmi dôležitý údaj pre lekára - treba to vždy uviesť
  kedy prišlo k otrave ? - tento údaj je pre posúdenie významu výplachu žalúdka dôležitý
  vracal postihnutý ???
 • neverte údajom, ktoré ste získali od postihnutého !!!
 • má zažívacie - tráviace ťažkosti ???
 • napína postihnutého na vracanie alebo vracia ???
 • mal hnačku alebo má hnačku ???
 • má bolesti ???
 • ako sa dýcha postihnutému ??? sú príznaky dusenia ???
 • počuje dobre ??? vidí dobre ???
 • je ospalý ???
 • má kŕče ???
 • skontrolujeme pulz - zistíme frekvenciu
 • aké je zafarbenie kože a slizníc ???
 • aká je teplota kože ???
 • má okolo úst popáleniny ??? ak áno, potom sa jedná o otravu žieravinou
 • postihnutý môže upadnúť do bezvedomia

Prvá pomoc - všeobecné postupy :

 • zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest
 • sledovať činnosť srdca a dýchanie
 • v prípade potreby : umelé dýchanie - už pri nedostatočnom dýchaní, nepriama masáž srdca
 • zabezpečiť RZP
 • postihnutého uložíme do stabilizovanej polohy na boku
 • sledujeme jeho zdravotný stav : postihnutý môže vracať, upadnúť do bezvedomia, môže nastať zástava dýchania a činnosti srdca
 • upozornenie : dbajte na to, aby ste sa nedostali do kontaktu s jedom : napr. postihnutý môže mať zvyšky jedu okolo úst a pri umelom dýchaní by sa mohol jed dostať do nášho organizmu, aj vo fľaške od minerálky môže byť jed, preto buďte opatrní !!!

Vracanie :

Pri vracaní je potrebné zabezpečiť, aby postihnutý bol dolu tvárou, a aby hlava bola nižšie ako telo, resp. postihnutého v bezvedomí uložíme do stabilizovanej polohy na boku, takto zabránime vdýchnutiu obsahu žalúdka do pľúc.

  

Postihnutý je v bezvedomí

 

 • ak postihnutého nájdeme v bezvedomí, nie je vždy hneď isté, že bezvedomie spôsobila otrava
 • prvú pomoc poskytujeme ako pri postihnutom v bezvedomí
 • Zabezpečíme RZP - tel. č. 155
 • postihnutého v bezvedomí vždy musíme komplexne vyšetriť, aj v prípade, že sme si istý otravou postihnutého, pretože iným spôsobom mohlo prísť k ďalšiemu zraneniu : napr. pri páde, poleptanie, popálenie a pod.
 • v prvom rade zabezpečíme priechodnosť dýchacích ciest.

  Zdravotný stav postihnutého v bezvedomí neustále kontrolujeme.
 • musíme zabrániť prípadnej aspirácii - vdýchnutiu obsahu žalúdka pri zvracaní postihnutého.

  Pri aspirácii hrozí aspiračný zápal pľúc, ktorý je život ohrozujúci.
 • skontrolujeme okolie postihnutého - môžeme nájsť škatuľky od liekov, fľašku-y od alkoholu, jed, prípadne list na rozlúčku.

  Tieto látky vždy zabezpečíme a odovzdáme lekárovi RZP
 • ak nájdeme vývratky, je potrebné ich uložiť do čistej sklenenej nádoby alebo sáčku, nakoľo vzorku treba poslať na toxikologické vyšetrenie
 • ak sa nám podarí prebrať postihnutého z bezvedomia, nikdy mu nepodávame tekutiny a nepokúšame sa vyvolať vracanie, nakoľko postihnutý môže opäť upadnúť do bezvedomia a pri vracaní tu hrozí aspirácia, o ktorej sme už písali

 

Postihnutý je v bezvedomí - otrava nastala vdychovaním toxickej látky

 

 • ak sa postihnutý nachádza v zamorenom priestore, je potrebné okamžite postihnutého dostať preč z toho to priestoru a dopraviť na čerstvý vzduch.

  Pozor :
  Nezabudnite na svoju bezpečnosť : pri tejto otrave sa najčastejšie jedná o otravu oxidom uhoľnatým, ktorý sa nachádza vo výfukových plynoch, v svietiplyne, vzniká pri čiastočnom spaľovaní palív.
  Doporučuje sa zabezpečiť si ďalšiu pomoc, nakoľko sa môže stať to, že uviaznete v zamorenom priestore aj vy, preto buďte maximálne opatrní.
 • najbezpečnejší spôsob ako dostať postihnutého zo zamoreného priestoru je taký, že odsun postihnutého urobíte na jeden nádych - párkrát sa rýchlejšie zhlboka nadýchnite - ak vidíte postihnutého premyslite si postup, potom zadržte dych po maximálnom nádychu a vytiahnite postihnutého von.

  Ak by vám dochádzal kyslík a potrebovali by ste sa nadýchnuť neriskujte, rýchlo opustite zamorený priestor a predýchajte sa na čerstvom vzduchu.
 • pozor na nebezpečenstvo výbuchu pri unikajúcom plyne ( propán-bután, zemný plyn ), nesmieme používať otvorený oheň - zápalky, zapaľovač, resp. zapínať a vypínať vypínače - zapnutie / vypnutie svetla, resp. privolanie výťahu.

  Pri použití vypínača preskočí iskra, ktorá spôsobí výbuch plynu.

  Treba zabrániť ďalšiemu unikaniu plynu a zabezpečiť prevetranie zamoreného objektu, takýto priestor je potrebné čo najskôr opustiť po vykonaní potrebných úkonov.

  Zabezpečíme RZP - tel. č. 155 a Hasičov 150, resp. požiadame pri volaní na RZP o hasičov, nakoľko uniká plyn
 • prvú pomoc poskytujeme ako pri postihnutom v bezvedomí

 

 

Postihnutý je pri vedomí

 

 • ako sme písali v "príznakoch otravy", pokiaľ je postihnutý pri vedomí, opýtame sa ho čím sa otrávil, resp. na doplňujúce informácie
 • zistíme ďalšie príznaky otravy, viď "príznaky otravy"
 • prvá pomoc : vždy treba zvážiť, či vyvolať vracanie alebo nie, nakoľko hrozí tu riziko toho, že postihnutý upadne do bezvedomia a pri vracaní hrozí aspirácia
 • kedy nesmieme vyvolať vracanie ???
  pri požití silných kyselín, resp. zásad
  pri požití umývacích prostriedkov - niektoré sú silné kyseliny, resp. zásady
  pri kŕčoch hrozí aspirácia
  ak postihnutý nie je pri plnom vedomí - hrozí aspirácia

  V takýchto prípadoch sa doporučuje zriediť obsah žalúdka vodou - vodu treba piť pomaly, aby sme nezaťažili žalúdok a nespôsobili vracanie
  deti : jedna šálka vody
  dospelí : 1/4 maximálne 1/2 litra vody
 • doporučenie : ak RZP je nablízku, resp. lekárske ošetrenie, potom je lepšie neriskovať a vracanie nevyvolávame.

  Ak ste si není istý, skonzultujte problém s doktorom na RZP.
 • vyvolanie vracania :
  hltan a koreň jazyka mechanicky dráždime napr. prstom
  alebo do 0,2 litra vlažnej vody pridáme cca. dve kávové lyžičky kuchynskej soli
 • živočíšne uhlie dobre absorbuje toxické látky, preto po vyvracaní podávame postihnutému živočíšne uhlie rozpustené vo vode :
  pri deťoch 1 tabletku rozpustenú v šialke vody
  pre dospelých rozpustíme 4 tabletky v 1/4 l vody
 • vývratky treba dať na toxikologické vyšetrenie

 

Postihnutý požil silnú kyselinu - resp. silnú zásadu

 

 • ako sme už písali : nesmieme vyvolať vracanie
 • obsah žalúdka zriedime nasledovne :
  silnú kyselinu neutralizujeme podaním mlieka - piť pomaly, aby sme nezaťažili žalúdok
  silnú zásadu neutralizujeme podaním citrónu s vodou, resp. koncentrátu octu s vodou v pomere 1 : 1
  v oboch prípadoch, keď nemáme k dispozícii spomenuté látky podáme čistú vodu 1/4 až 1/2 litra - piť pomaly !!!

 

Otrava liekmi a drogami

 

Príznaky :

 • závisia od druhu lieku-liekov a ich kombinácii, resp. od drogy a od požitého množstva
 • pri tejto otrave môžu byť enormne rozšírené alebo zúžené očné zreničky
 • predpokladáme vracanie

Otravy môžu byť nasledovné :

 • najčastejší prípad je otrava sedatívami : postihnutý môže byť v bezvedomí, plytko dýcha, koža je studená, pulz je rýchly a slabý
 • narkotiká : ťažké dýchanie, zástava dýchania
 • stimulanciá : zmena správania - postihnutý je veľmi podráždený, potí sa, môže halucinovať, môže mať triašku
 • halucinogény : postihnutý môže mať halucinácie, potí sa, má pocit úzkasti, zmena správania
 • otrava toulénom : postihnutý sa javí akoby bol opitý, môže mať halucinácie a môže byť nad mieru vystrašený

Prvá pomoc :

 • postupujeme podľa všeobecných pravidiel pri otravách
 • zabezpečíme RZP

 

   Otrava organickými fosfátmi

 • jedná sa najmä o jedy, ktoré sa používajú na ničenie hmyzu
 • riziková skupina pre tento druh otravy sú deti , buďte opatrní pri ich používaní a skladovaní
 • postihnutý pociťuje nevoľnosť, potí sa, má kŕčovité bolesti brucha, dýchanie môže byť nedostatočné, cíti svalovú slabosť, je zväčšená tvorba slín
 • prvá pomoc :
  postihnutého vyzlečieme, nakoľko odev môže byť kontaminovaný jedom - použite ochranné rukavice, ak nemáte rukavice dobre poslúžia aj igelitové sáčky
  postihnutú kožu dôkladne umyjeme vodou a mydlom - stále majte rukavice !
  ak bol jed požitý, vyvoláme vracanie
  okamžite zabezpečíme RZP
  postupujeme podľa poskytovania prvej pomoci - všeobecné zásady

 

 Otrava alkoholom

 

 • pri požití väčšieho množstva alkoholu hrozí otrava alkoholom, postihnutý upadá do bezvedomia
 • vplyv alkoholu na ľudský organizmus : primerané množstvo neškodí, väčšie množstvo alkoholu utlmuje centrálnu nervovú sústavu, strácame zdravý úsudok a zdržanlivosť, strácame schopnosť koordinácie
 • príznaky otravy alkoholom :
  v prvom rade skúsime dych postihnutého, ak cítime zápach ( "či vôňu" ) po alkohole, je to jasné...
  postihnutý môže vracať
  postihnutý môže byť v bezvedomý
 • začiatočné štádium bezvedomia :
  pulz je rýchly a dobre hmatateľný
  dýchanie je hlboké
  koža na tvári je červená a vlhká
 • neskoršie štádium bezvedomia :
  pulz je zrýchlený a slabý
  dýchanie je plytké
  koža na tvári je škvrnitá a suchá
  zrenice sú rozšírené
  oči sú podliate krvou
 • postihnutého vyšetríme komplexne, nakoľko postihnutý môže byť zranený - zranenie pri páde a pod., viď postihnutý v bezvedomí
 • dôležitá je stabilizovaná poloha naboku, nakoľko postihnutý môže vracať
 • je potrebné zvážiť celkový zdravotný stav postihnutého, nakoľko treba posúdiť opodstatnenosť privolania RZP, ak máte pochybnosti, zavolajte na RZP a skonzultujte stav s doktorom RZP

 

Otrava potravinami

 

Najmä sa jedná o otravu stafylokokmi a salmonelami , kedy sa potravina pri nesprávnom uskladnení a príprave kontaminuje baktériami stafylokokmi a salmonelami. Stafylokoky sa rozmnožujú v kontaminovaných potravinách a vytvárajú jedovatú látku - toxín.

 • otrava salmonelami - príznaky sa objavia do niekoľko hodín, resp. o jeden až dva dni po požití kontaminovanej potravy :
  postihnutý má hnačku
  má horúčku
  nevoľnosť a vracanie
  bolesť brucha
  môžeme pozorovať príznaky šoku
 • otrava stafylokokmi - príznaky sa objavia do 2 až 6 hodín po požití kontaminovanej potravy :
  postihnutého bolí brucho a môže bolieť aj hlava
  nevoľnosť a vracanie
  neskôr hnačka
  môžeme pozorovať príznaky šoku
 • prvá pomoc - je potrebné zabezpečiť vyšetrenie u lekára :
  viď hore - "Prvá pomoc - všeobecné postupy"
  zabezpečíme dostatočný prísun tekutín
  zabezpečíme kľud a oddych
  pri vážnom stave zabezpečíme RZP

 

Otrava hubami a jedovatými rastlinami

 

Príznaky sú podobné ako pri otrave potravinami.

 

Okamžite je potrebné postihnutého previezť do nemocnice, resp. zabezpečiť RZP.

 

Nekonzumujeme neznáme rastliny a huby !!! Deti kontrolujeme, aby nezjedli nejaké jedovaté huby, resp. rastliny - ich plody.

 

Upozornenie :

Malým deťom nepodávajte huby, nakoľko konzumácia húb nie je vhodná pre malé deti.

 

Muchotrávka zelená - smrteľne jedovatá huba :

Ak nepoznáte huby, nikdy nezbierajte huby sám bez odborníka na huby !!!

 

Najskôr sa presne oboznámte s jedovatými hubami, až potom študujte jedlé !!!

 

Huby trhajte s podhubím, takto pri trhaní muchotrávky zelenej zistíte, že má pošvu a vy viete, že šampiňón ju nemá, tým pádom ju nezoberiete do košíka, buďte maximálne opatrní !!!