02.2 OŠETRENIE RÁN - všeobecne

31.05.2010 17:51

  • postihnutého uložíme do polohy v sede alebo v ľahu: postihnutý potrebuje pohodlnú polohu, ktorá spôsobuje najmenšie bolesti
  • dezinfekčným prostriedkom očistíme iba okraje rany
  • rany sa nedotýkame!!!
  • z rany nevyberáme cudzie telesá, ktoré v rane pevne držia: zaseknutý ostrý predmet, napr. plech, sklo, nôž a pod.
  • na ranu priložíme sterilnú kryciu vrstvu, poprípade použijeme najčistejšiu tkaninu (čistú vreckovku)
  • kryciu vrstvu ovinieme obväzom, poprípade vhodnou tkaninou
  • ošetrenie v zdravotníckom zariadení