07. Stabilizovaná poloha na boku

31.05.2010 18:08

Stabilizovanou polohou na boku zabezpečíme priechodnosť horných dýchacích ciest, táto poloha zabráni vdýchnutiu zvratkov, resp. zatekaniu krvi pri poranení ústnej dutiny postihnutého.

 

Kedy použijeme stabilizovanú polohu na boku?

Stabilizovanú polohu na boku použijeme po ošetrení postihnutého v bezvedomí. Ak postihnutý má poranenie chrbtice, alebo máme podozrenie na tento typ poranenia, potom realizujeme stabilizovanú polohu pri poranení chrbtice.

 

Ako postupujeme pri ukladaní postihnutého do stabilizovanej polohy na boku?

 

 1. kľakneme si k boku postihnutého
 2. bližšiu dolnú končatinu postihnutého zohneme v kolene tak, aby noha zvierala ostrý uhol, t.j. uhol je menší ako 90 stupňov, za chvíľu sa dozvieme prečo nohu zohýbame takto na ostrý uhol
 3. k nám vzdialenejšiu hornú končatinu preložíme cez žalúdok - vzdialenejšiu ruku položíme na brucho postihnutého tak, aby ruka v lakti zvierala uhol 90 stupňov
 4. bližšiu hornú končatinu postihnutého zasunieme pod jeho zadok, je dobré postihnutého trošku si pridvihnúť za jeho bok a ruku zasunúť pod jeho zadok
 5. postihnutého chytíme za koleno zohnutej nohy a za zohnutú ruku, ktorá je na žalúdku - ruku chytíme za rameno, opatrne postihnutého prevalíme na jeho bok smerom k nám, zohnutá noha a zasunutá ruka pod zadkom nám stabilizuje postihnutého v polohe na boku
 6. hlava postihnutého je teraz na boku, zakloníme ju a ruku postihnutého podložíme pod jeho hlavu tak, aby mal ústa čo najnižšie a hlava sa nemohla otočiť tvárou dole
 7. skontrolujeme stabilitu postihnutého a uloženie hlavy postihnutého (prípadne prevedieme potrebné úpravy), skontrolujeme jeho dýchanie
 8. podľa teploty okolia zabezpečíme vhodnú podložku, resp. prikrývku postihnutého tak, aby postihnutý neprechladol (hypotermia)

Stabilizovaná poloha na boku zabezpečí priechodnosť dýchacích ciest postihnutého a môžeme zabezpečiť privolanie RZP.

 

Poznámka:

Ak máme mobilný telefón a signál, tak môžeme privolať RZP hneď po základných úkonoch, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života postihnutého.

 

Do príchodu RZP je potrebné kontrolovať stav postihnutého:

 • predovšetkým jeho dýchanie a krvný obeh, v prípade nutnosti resuscitujeme
 • ak sme sami a nemáme k dispozícii mobilný telefón, resp. nachádzame sa mimo signálu, tak po privolaní RZP sa čo najrýchlejšie snažíme vrátiť k postihnutému
 • po príchode RZP informujeme doktora o stave postihnutého a o prevedenom ošetrení a odpovedáme na jeho otázky
 • v prípade nutnosti pomôžeme v ďalšom ošetrení postihnutého, resp. v jeho transporte do sanitného vozidla a pod.