Bezpečnostné opatrenia pri zakladaní ohňov

25.05.2010 05:39

Dodržiavaním bezpečnostných zásad zamedzíte vzniku požiaru a prípadným zraneniam.

NIKDY nezapaľujte oheň u koreňov stojacich stromov, alebo pne.

NIKDY nezapaľujte oheň v suchej tráve, na suchom lístia, ihličia a pod

VŽDY vyčistite priestor okolo ohnisko o priemere aspoň 3 metre, od horľavých predmetov.

KEDYKOĽVEK je to možné, obklopíte svoj oheň kameňmi, urobte ho v diere, alebo okolo neho položte surové polená.

NIKDY nezapaľujte oheň, ktorý nemôžete uhasiť.

NIKDY neopúšťajte horiaci ani tlejúci oheň keď odchádzate z tábora.

Stavba ohnisko
Vyberte si miesto pre oheň. Má byť na pokiaľ možno v otvorenom priestore chránenom pred vetrom, prinajmenšom 3 m od krovia a najbližších stromov. Miesto by malo byť zvolené tak, aby oheň nebol pokiaľ možno z diaľky viditeľný. To neplatí u ohňov pre signálne účely, alebo pre ohne k núdzovému ohriatiu dočasných prístreškov, alebo snehových záhraboch.
Vyčistite kruh s priemerom 3 m až na hlinu tak, že miesto je zbavené od trávy, suchého lístia, vetvičiek a ihličia.
Na trávnatej pôde, odstráňte trsy a položte ich na jednej strane ohniska, zalejte ich vodou a po ukončení potreby udržiavať ohnisko ich opäť položte na pôvodné miesto a dobre zalejte vodou.
Keď je zem mokrá, alebo pokrytá snehom, oheň sa musí vybudovať na podložke. Zhotovte ju z vrstvy surových klád pokrytých vrstvou zeme, alebo kameňov. Pred kladením podkladových polien je vhodné sneh riadne u šliapnuť.
Ak je zem močaristá, alebo je hlboký sneh, je potrebná vyvýšená podložka, známa ako chrámový oheň.

Varovanie
Vyvarujte sa umiestnenia mokrých, alebo pórovitých kameňov u ohňa, hlavne kameňov ktoré boli ponorené vo vode. Ak sa zahrejú, môžu explodovať!

Vyvarujte sa bridlice a mäkších kameňov a otestujte je úderom jedného o druhý. Nepoužívajte žiadny kameň ktorý je prasknutý, znie duto, alebo je šupinovitý. Ak obsahujú vodu bude sa rozpínať rýchlejšie ako kameň a môže spôsobiť ich explóziu. Pri explózii sa vytvorí veľa lietajúcich odštiepkov, ktoré môžu vyraziť oko, alebo inak poraniť keď stojíte v blízkosti ohňa.