LOV alebo Získavanie živočíšnej potravy v podmienkach prežitia

26.05.2010 16:53

Živočíšna potrava má nesporne vyššiu výživnú hodnotu ako potrava rastlinná. Na druhej strane však získavanie živočíšnej potravy je spojené s väčšími ťažkosťami a bude závisieť na mnohých okolnostiach, z ktorých najmä tvoj zdravotný stav a schopnosť improvizácie hrajú rozhodujúcu úlohu. Môže sa stať, že budeš nútený sa uspokojiť len s hmyzom. Hmyz môžeš uvariť alebo usušiť a rozporciované a rozdrvený ho zmiešať s inou živočíšnou alebo rastlinnou potravou. Takto zamaskovaná potrava bude pre teba prijateľnejšie. Napriek tomu však budeme hmyz považovať až za posledný druh potravy. Teraz sa skôr zastavíme u iných, prijateľnejšie zdrojov živočíšnej potravy a zoznámime sa aj so spôsobmi, ako túto potravu získať.

Najskôr si všimneme vodné zvieratá. Vyhľadávaj vodné toky, jazerá, rybníky, pretože vo vode je oveľa koncentrovanejšie živočíšny život ako na súši. Okrem toho je potrava, ktorú vody skrývajú, spravidla ľahšie dosiahnuteľná.

Je potrebné poznamenať, že uvádzané spôsoby získavania potravín živočíšneho pôvodu a to najmä rýb a diviny, nezodpovedajú zákonným ustanoveniam. Sú určitou formou pytliactva a nesmie byť používané v mierových podmienkach. Bola by to trestná činnosť, ktorá sa hodnotí ako rozkrádanie vlastníctva.

Aj v poľných podmienkach je potrebné, aby si pri rybolove alebo love zveri zachovával potrebnú mieru opatrnosti. Hodíš Ak napr. ručný granát do rieky, opatríš si síce dostatok rýb, ale mnoho usmrtených rýb bude prúd odnášať a upozorní tak nepriateľa, že niečo nie je v poriadku. To potom môže viesť k tvojmu odhaleniu. Najjednoduchší spôsob opatrenia potravy nie je vždy ten najbezpečnejší.

K živočíchom, ktorých ulovenie je spojené s najväčšími ťažkosťami, patria ryby.

 

Chytanie rýb, ako je všeobecne známe, vyžaduje veľké vytrvalosti a trpezlivosti aj vtedy, keď je rybár vybavený dokonalými nástrojmi. Tým píše bude potrebné trpezlivosti v tvojej situácii, kedy budeš nútený improvizovať. Na úspech budeš čakať niekedy hodiny, ba i dni. Ako všeobecné pravidlo platí zásada, aby si ryby chytal vtedy, keď zháňajú potravu. Býva to spravidla pred svitania a krátko po súmraku. Tiež pred príchodom blížiace sa búrky aj noci, keď je mesiac v splne, krátko pred ním a po ňom. Vyskakovanie rýb nad hladinu vody je tiež príznakom, že ryby zháňajú potravu. Konkrétne stanovenie najvhodnejší čas pre chytanie rýb je veľmi ťažké, pretože jednotlivé druhy rybej koristi sa vyskytujú v rôznom dennom alebo nočnom čase. Dôležitá je voľba miesta pre chytanie rýb. Záleží na tom, či loviská u potoka alebo rybníka, či vo dne alebo v noci. V bystrinách za horúceho leta hľadaj ryby v hlbokých chladných tôňach zatienených stromy alebo prevísajúcimi skalami. K večeru alebo zrána umiestni lákadlá tak, aby bolo v blízkosti miesta, kde sa ryba zdržiava, tj. k podomletým brehom, previsom krovinaté, ponoreným skalám, kmeňom apod. Rovnako vo vodných nádržiach (rybníkoch, jazerách) sa za horúcich dní budú ryby zdržiavať skôr v chladnejšie spodnej vode, zatiaľ čo večer alebo skoro ráno budú na plytčinách, kde ľahšie nájdu potravu.

Na jar a na jeseň, kedy dňu sú už chladnejšie, môžeš počítať s tým, že ryby budú vyhľadávať lepšie prehriatie plytkú vodu. Skúsený rybár dovedie často určiť miesto, kde sa ryby zdržujú, podľa výrazného rybieho zápachu.

Dôležitou otázkou je návnada. Ako všeobecná zásada platí, že rybie návnada má byť získaná z prostredia, v ktorom ryba žije. Pozri sa vo vode v blízkosti brehu po rybích vajíčkach a na brehoch po červami a hmyzu. Ako náhle chytíš rybu, prezri jej žalúdok, aby si zistil, čím sa živí. Potom sa snaž nájsť podobnú potravu, akú ryba zjedla. Skús ako lákadlá použiť rybích vnútorností i očí. Môže sa to osvedčiť lepšie než ostatné zdroje návnad. Ak používaš červov ako lákadlá, dbaj, aby boli na udicu navlečené tak, aby ju úplne zakryli. Použiješ ak čereble, prevlečte háčik jej telom vzadu za chrbtovou plutvou. Dávaj pozor, aby si jej neporanil chrbticu.

Návnadu si môžeš vyrobiť aj z kúskov farebných látok, peria alebo kúskov lesklých kovových súčiastok výstroje, z ktorých je možné imitovať hmyz, červy alebo čereble. Snaž sa o to, aby si vyrobil umelú návnadu tak, aby vyzerala prirodzene. Dbaj aj o to, aby si návnadou pohyboval tak, aby tento pohyb napodobňoval činnosť skutočné rybej potravy.

Nemáš-li udicu, improvizuj ju z odznakov, špendlíkov, klincov, kostí, tvrdého dreva, tŕňov apod Spletením vlákien lyka alebo vlákien látky si môžeš vyrobiť docela pevný špagát, ktorý nahradí vlasec. Povrázok upleteš tak že konca dvoch prameňov (lyko, nite) svážeš a upevníš na kolík. V každej ruke drž jeden prameň a překrucuj je navzájom jeden nad druhým v smere hodinových ručičiek. Potrebuješ Ak predĺžiť vlasec, pridaj ďalšie prameň. Ak máš k dispozícii padákovej šnúry, získaš z nich znamenitý vlasec. Potom ti už ostáva len nájsť dostatočne dlhý a pružný prút a priviazať na neho šnúru s udicou a návnadou. Tomuto spôsobu sa hovorí chytanie na voľnú šnúru. Je všeobecne známy a preto nie je potrebné sa ním ďalej zaoberať.

Chytanie na voľnú šnúru sa veľmi blíži třpytkování. Potrebuješ k nemu dlhší prút, háčik a kúsok trblietavého kovu upraveného do tvaru bežných obchodných třpytek. Ďalej kúsok látky, prúžok bieleho mäsa alebo rybích vnútorností. Na koniec šnúry pripevní háčik a na neho trblietky. S trblietkami pracuj tam, kde si ryby pravdepodobne hľadajú potravu. Trblietky pohybuj tesne pod povrchom vody a tu a tam sekne končeky prútu do vody, aby si k svojej návnad prilákalo väčšie ryby. Tento spôsob chytanie rýb sa zvlášť osvedčuje večer a skoro ráno.

Ďalším spôsobom lovu rýb je chytanie na pevnú šnúru. Táto metóda je obzvlášť vhodná, ak sa zdržíš po určitú bodu blízkosti jazera, rybníka alebo potoka, abys počkal na vhodnú príležitosť k ďalšiemu bezpečnému pokračovanie v ceste. Podstata chytanie na pevnú šnúru záleží v tom, že na šnúru přivážeš niekoľko háčikov a opatříš je návnadou. Celú šnúru upevníš k pružným konárom, ktoré sa ohnú, keď sa ryba chytí. Túto pevnú šnúru nechaj vo vode po celú dobu svojho pobytu v danom priestore a prezeraj ju občas, aby si z nej mohol odobrať ulovené ryby a znovu pripevniť prázdne háčiky návnadou. Výtečný háčik pre pevnú šnúru je háčik pažeráka. Pažeráka háčik zabaľ do návnady tak, aby bol do návnad úplne skrytý. Keď ryba návnadu prehltne, pažeráka háčik sa vzprieči, zaprie sa jej hlboko v žalúdku a tým zabezpečí, že tí ryba nemôže zo šnúry utiecť. Tento spôsob chytanie rýb je hrubým pytláckým spôsobom, ale v tvojej situácii môže byť veľmi prospešný.

V malých potokoch s podemletými brehy, v Tůních alebo v plytkých rybníkoch môžeš chytať ryby do ruky. Strč ruky do vody a nechaj ich tam tak dlho, až sa prispôsobí teplote vody. Pod breh (pod kameň) sahej pomaly a tak, že ruky budeš sunout tesne pozdĺž dna a pomaluje zdvíhať. Pohybuj ľahko prstami, až sa jemne dotkneš tela ryby. Potom sun ruku opatrne pozdĺž brucha ryby, až nahmátneš žiabre. Potom rybu pevne stlač za žiabrami a súčasne ju tlačí k drsnému povrchu brehu.

Menšie izolované nádrže alebo tůně, ktoré vznikli tým, že po povodniam začala voda utíchla, môžu byť bohaté na ryby. Rozvíri bahno na dne týchto Čanie palíc alebo tým, že v nich budeš chodiť. Ryby potom sú nútené hľadať čistú vodu na povrchu, kde ich môžeš chytiť do ruky alebo zabiť palíc.

Chytanie rýb oštepom je ťažké. Môže byť užitočné len vtedy, keď je potok malý a ryby v ňom početné. Chytanie rýb oštepom možné taktiež použiť v období, kedy sa ryby trú alebo keď sa zhromažďujú v Tůních. Oštepy si vyhotovíš tak, že přivážeš bodák alebo zaostrenú kosť na koniec palice. Potom zaujme miesto na skale nad prúdom, kadiaľ ryby plávajú, a vyčkávej ticho a trpezlivo na väčšiu rybu. Bleskovým úderom sa ju pokus nabodnout na oštepy.

Zátoky a prítoky jazier a rybníkov a tůně potokov sú obyčajne bohaté na ryby, ktoré sú však príliš malé, aby sa oplatilo chytať na udicu alebo dokonca oštepom. Bude však výhodné použiť siete. Vyber mladý vidlicový rozvetvený stromček a vyrob akýsi kruhový rám. Priváža svoje tielko, košeľu alebo inú látku k rámu a presvedč sa, či dno nie deravé. Sieť pre chytanie rýb si môžeš aj vyrobiť z pružných vrbových vetvičiek, drôtu a iného materiálu (napr. šnúr padáku). Lov potom touto improvizovanú sietí proti prúdu okolo skál alebo v Tůních podľa brehov a všade tam, kde sa domnievaš, že by sa mohli ryby zdržiavať.

Pasce na ryby je užitočné budovať na chytanie najmä takých rýb, ktoré sa pohybujú v húfmi. V jazerách alebo veľkých riekach ryby prichádzajú v kŕdľoch ku brehom a plytčinám ráno a večer.

Pasca na ryby je uzávera s uzavretým východom, kde dve steny podobné plotu sa rozširujú nálevkovitě od vchodu do vlastnej pasce. Čas a úsilie, ktoré venuješ stavania také pasce, záleží na nádej na získanie úlovku a na dĺžke času, ktorý plánuješ stráviť na jednom mieste. Prácnosť, ktorú budovanie pasce vyžaduje, sa neoplatí pri krátkodobom pobyte na jednom mieste. V malých plytkých potokoch si vyrob past na ryby z kamenia, mačiny, kanálikov alebo hrkajú, upevnených na dno tak, aby prúd bol prehradená okrem úzkeho otvoru, za ktorým je vlastný uzavretá pasca. Brod sa v takto vzniknuté priehrade a naháněj ryby do svojej pasce, odkiaľ je už ľahko vylovíš rúk.

Ak máš so sebou zbraň a dostatok munície, pokus sa ryby strieľať. Mier mierne pod rybu, ktorú vidíš vo vode. Ručný granát, ktorý vybuchol v kŕdli rýb, ťa zásobí potravou na celé dni. Dbaj len o to, aby žiadna z omráčené rýb neboli odnesené prúdom rieky. Suš alebo inak konzervuj ryby, ktoré nemôžeš spotrebovať čerstvé (napr. údením).

V zime môžeš ryby chytať otvorom v ľade. Chráň otvor v ľade pred zamrznutím tým, že ho přikryješ vetvami alebo chrastím a navršíš na neho sneh.

Ryby majú snahu zhromažďovať sa v hlbokých Tůních, preto vysekej dieru do ľadu nad najhlbšej časťou jazera (rybníka). Takýchto dier do ľadu vysekej niekoľko. Nad každou z dier priprav špeciálne pákové zariadenia. Na jednom konci páky je upevnená šnúra s lákadlá. Keď sa druhý koniec páky zdvihne do kolmej polohy, je to známkou, že sa na lákadlá chytila ryba. Šnúra musí byť dostatočne dlhá, aby dosiahla až ku dnu. Ryby môžeš v zime chytiť aj na trblietky. Trblietky si vyrob z plechovky od konzervy alebo z iného lesklého kovu. Pripevní k šnúre háčik a priváža improvizovanú trblietky tesne nad neho. Keď chytáš na trblietky, pohybuj prútom hore a dole takým spôsobom, že lesklý kov trblietky vypláva. Ak sa stane, že ryba pláva pod tenkým priehľadným ľadom, udri na ľad prudko ostrým kameňom alebo palíc práve nad rybou. Tým ju omráčíš na dosť dlhú dobu, aby si mohol vysekať ľad a rybu vytiahnuť.

Žaby a mloky, malí obojživelné živočíchy, sídli v mokrín a močiaroch blízkosti potokov, riek a rybníkov. Chytaj žaby v noci, kedy je môžeš nájsť podľa skřehotání. Utluč je palíc alebo je nabodávej na oštepy. Žaby môžeš jesť buď celé, ale musíš z nich stiahnuť kožu. Mloky sa spravidla vyskytujú v rovnakých priestoroch, kde je dostatok žiab.

K mäkkýšom patrí bezstavovce, ako slimáky, ulity a lastúrniky. Väčšina mäkkýšov je jedlá. Je však dôležité je konzumovať len čerstvé a uvarené. Pri požívaní mäkkýšov v surovom stave sa ti totiž môžu dostať do tela parazity. Tieto zdroje potravy hľadaj v lagúnach, a to najmä vo vodách s piesočnatým alebo bahnitým dnom.

Ku korýšům patrí potočný raky. Sú jedľou a veľmi chutné, ale rýchlo sa kazia a na niektorých žijú parazity. Raci sa vyskytujú v dostatočnom množstve v potokoch, najmä tam, kde voda tečie pomaly luka. Potočního raka ulovíš pomerne ľahko pod kameňmi alebo v dierach medzi korene stromov a kríkov. Ulovené raky var vo vode a potom ich olúpte.

Pri pobyte v nepriateľskom tyle musíš počítať aj s hadmi a jaštericami ako možnými zdrojmi potravy. Dávaj veľmi dobrý pozor, keď je hľadáš a to najmä v priestoroch, kde sa vyskytujú jedovaté hady. Rovnako ako hady sú aj všetky jašterice jedlé. Stiahni z nich tvrdú kožu a potom ich uvarí alebo opečie.

Červy, lúčne kobylky, mravce a väčšina ostatného hmyzu má výživnú hodnotu. Nikdy nejedz hmyz surový, pretože by si mohol do svojho tela zaniesť parazitmi.

Výdatným a nejchutnějším zdrojom potravy sú cicavce a vtáky. Všetci cicavce a vtáky sú jedľou, ale ich lov je zložitou záležitosťou aj pre skúseného zálesáka. Preto ako začiatočník budeš musieť k nadobudnutiu potrebné zručnosti skúšať rôzne spôsoby lovu. Nauč sa vyhľadávať miesta, kde zvieratá oddychujú, kadiaľ chodí, kde pijú a pasú sa. Schovaj sa v blízkosti týchto miest po smere vetra tak, aby ťa zviera nemohlo ucítiť a čakaj, až príde na dosah. V zime sa môžeš ukryť napr. v blízkosti krmelce a nožom uviazaným na tyč menšie zver usmrtiť. Podobne môžeš loviť v bažantniciach au zásypov bažantmi palíc.

Keď sa chceš priblížiť ku zveri, postupuj proti vetru, pohybuj sa ľahko, pomaly a nehlučne vtedy, keď sa zviera páse alebo sa pozerá inam. Buď pripravený okamžite sa premeniť v kameň, keď sa pozrie tvojim smerom. Lov skoro ráno alebo za súmraku. Vyhľadávaj znaky, ktoré ti prezradí prítomnosť zveri, ako sú stopy, cestičky (ochodze), a trus. Pamätaj si, že zvieratá majú veľmi dokonale vyvinutý zrakový, sluchový a čuchový zmysel, ktoré je varujú pred nebezpečenstvom. Vtáky naproti tomu vidí a počuje vynimočne dobre, ale necíti pachy. Počas hniezdenia (na jar av lete) sú menej bojazlivé, preto je v tomto období môžeš chytať ľahšie. Hniezdi v skalách, na konároch, v kríkoch a močiaroch. Tým, že budeš pozorovať život a správanie vtákov, môžeš nájsť miesto, kde majú mladé alebo vajíčka.

Tajomstvo úspešného lovu závisí na tom, aby si videl svoju korisť predtým, než ona uvidí teba. Dávaj pozor na príznaky, ktoré upozorňujú na prítomnosť zveri. Akonáhle sa přiblížíš k hrebeňu, jazeru alebo čistine, spomaľ chôdzu a prezeraj najskôr vzdialené a potom bližšie okolie. Schovať sa u miest, kam chodia zver piť a čakaj, až sa nejaké zviera priblíži, aj keď to bude trvať hodiny. Využívaj vojenských princípov pohybu a maskovanie.

Na úspešný lov čakaním máš väčšiu nádej za neskorého večera, kedy zver vychádza za potravou a vodou zo svojich úkrytov, kde sa zdržiava cez deň. Rovnakú nádej máš opäť ráno, kedy sa zver vracia do pelech. Pri voľbe miesta čakania musíš brať do úvahy aj vietor, dobrý úkryt a možnosť pozorovania. Iným druhom lovu je šoulačka, ktorá záleží vo vyhľadávaní zveri. Veľa záleží na vetra, na tiché, nepočuteľný chôdzu a starostlivom pozorovaní za častých zastávok.

Tieto spôsoby lovu - čakaním a šoulačkou - sa vykonávajú spravidla so strelnou zbraňou.

Pri každom druhu lovu pôjde o to, aby si zver oklamal. Preto je napríklad výhodné, aby si na čakanie sedel na vysokom mieste, kde je menej pravdepodobné, že tvoj pach sa donesie ku zveri.

Ak máš strelnú zbraň, je nádej na chytenie zveri väčšiu. Priblížte sa k svojej koristi na istý dostrel a potom ostro hvízdni. Tým prinútiš zver sa zastaviť a budeš mať väčšiu nádej pri streľbe na stojaci cieľ. U veľkej zveri mier na krk. Je však výhodné pri veľkej i menšej zveri strieľať na lopatku, na hruď. Máš tak väčšiu cieľ aj väčšiu pravdepodobnosť zásahu. V prípade, že zviera poraníš a ono uteká, nasleduj jeho krvavú stopu pomaly, ale vytrvalo. Ak korisť je ranený vážne, zaľahnem skoro na zem, ak sa domnieva, že nie je prenasledovaná. Akonáhle zaľahnem, spravidla zoslabne tak, že nebude s to sa opäť zdvihnúť. Opatrne sa k nej priblíži a doraz ju (zaraz nožom do jamky medzi lebkou a stavcami, u malej zveri stačí rana za sluchami). Po zabití veľkého zvieraťa, ako je napríklad srnčia zver, je hneď vyvrhne a nechaj vykrvácať.

Ak nemáš možnosť použiť strelné zbrane, môžeš uloviť zver tým, že ju budeš chytať do pasce alebo do ok. Vyžaduje to poznať spôsob života zveri. Najskôr musíš vedieť, aký druh zveri chceš chytiť, v ktorú dobu a kadiaľ táto zver chodí, čím sa živí, a až potom môžeš mať nejakú nádej na zdar svojej práce. Potkany, myši, králiky, veveričky dá chytiť pomerne ľahko. Táto malá zvieratá majú pravidelné zvyky a zdržujú sa v ohraničených rajón. Najskôr musíš nájsť úkryt zvieraťa a cestičku, po ktorej behá, a potom nastražit lákadlá a upevniť pást. Pasce (chyty) môžeš strhnúť ručne alebo je zariadiť na samochyt. Ručne strhávanej pasce budeš napr líčiť na bažanty.

Živá zver sa chytá aj do sklopců, sietí a iných pascí, ktoré však nebudeš mať možnosť si zhotoviť, Ďaleko väčší význam budú pre teba mať tlučky zhotovené z kameňov alebo kmeňov iných stromov.

Padacie (lapacia) past slúži na chytanie stredne veľkých a veľkých živočíchov. Môžeš ju použiť len vtedy, ak máš k dispozícii dostatok času, aby si ju mohol zhotoviť. Výhodnejšie je budovať tlučky stromovej alebo kamennej. Padák stromovej tlučky musia hladko kĺzať a návnada musí byť umiestnená dostatočne ďaleko od spodku kmeňa, aby si mal istotu, že čas pádu polená je kratšia, než čas, ktorý potrebuje zviera, aby z pasce vytiahlo hlavu. Môžeš stavať aj úplne jednoduché kamenné tlučky, k výrobu ktorých použiješ veľkých kameňov. Veľkú pozornosť musíš v každom prípade venovať úprave spúšte. Akonáhle sa zviera dotkne návnady na spúšti, musia spúšť úplne spoľahlivo uvoľniť padák stromovej alebo kamenné tlučky.

Kladenia ok je veľkým umením a nepočítajte, zer sa ti hneď podarí techniku výroby a kladenie ok plne zvládnuť. Slučka oká musia byť ľahko pohyblivá. Najlepším materiálom k zhotoveniu oka je mosadzný drôt. Oko sa upevňuje na koniec ohnutého mladého stromčeka, ktorý musí spôsobiť rýchle utiahnutie oka. Otvor slučku dostatočne do šírky, aby stačila objať hlavu zvieraťa, ale nie zase toľko, aby telo zvieraťa touto slučkou prekĺzlo. Uprav spúšť oka tak, aby bezpečne držala koniec stromčeka ohnutý nadol. Spúšť musí mať takú vôľu, aby ju ľahké škubnutí za lákadlá alebo slučku uvoľnilo. Umenie zhotoviť úplne jednoduché voľné oko je základom úspechu pri chytanie malej zveri a vtákov. Vedľa voľných ok sa zhotovujú ešte tzv pevná a nášľapná oka.

Pevné oko je užitočné najmä pri chytanie králikov a zajacov. Slučka pevného oka sa upevňuje ku kmeňom stromov, kolíkom alebo konárom kríkov. Keď zviera strčí hlavu do oka, pást vyskočí a zviera sa uškrtí v slučke.

Nášľapné oko je účinné pri chytanie malých živočíchov a vtákov. Maskuje se listy nebo trávou. Maskuje sa listy alebo trávou.

K chytení zvieraťa, ktoré žije v dutých stromoch, sa pokus vsunúť krátko rozvetvenú palicu do diery a krútiť jej tak, aby si zachytil jeho voľnú kožu a navinul ju okolo vidlice. Keď vidlicu vytahujes, drž ju v určitej vzdialenosti od seba. Zver, ktorá žije v Brlohu, vykuřuj. Oheň vydávajúci množstvo dusivého dymu rozoberte vo východoch z nôr. Potom použi slučky pripevnené ku koncu dlhé palice a chyť korisť v okamihu, keď sa snaží opustiť svoje dúpä.

Keď nájdeš hniezdiace vtáky alebo miesto, kde vtáky hradom, schovať sa a ticho čakaj. Akonáhle vták usadne, navlečie mu rýchlo na hlavu slučku a Trhni jej dozadu a hore. Si-li v blízkosti vodných nádrží, kde sa zdržiava vodné vtáctvo, návnad na udicu střevle a umiestni ju na brehu blízko vody. Tak môžeš chytiť vtáka, ktorý túto návnadu prehltne.

Na udicu môžeš chytať aj iné vtáky, napríklad vrany. Na udicu pripevní ako návnadu kúsok mäsa tak, aby ho vrana mohla pohltiť naraz. Návnadu hoď najmä v zime do tých miest, kde pozoruješ houfování vrán (napr. pole s čerstvo vyvezeným hnojom). Lákadlá polož na udupaný sneh najlepšie večer, aby ich vrany postrehli pri rannom sliedenie po potrave, keď sú hladné. Udicové dôkladne zakotví. Vrany môžeš v zime loviť aj na lep. Z drene vetvičiek, lístkov a bobúľ imela získaš rozdrvením kašovitú hmotu, ktorú prevarením zahustíš. Z tuhého bieleho papiera alebo brezovej kôry vyhotovíš kornút, ktorého vnútorný okraj silne natřeš lepidlom a kornút umiestniš tam, kde sa kŕdeľ Slet. Vrane hľadajúci potravu zostane kornút na hlave, vrana stratí orientáciu a stane sa tvojou korisťou.

Miesta, kde prácu hniezdia a hradom spoznáš podľa množstva výtrusov pod stromom. Hniezda okrem toho odhalíš podľa smeru letu vtákov na kŕmenie mladých a od ich kŕmenie. Pamätaj si, že čerstvé vajcia sú najbezpečnejšie zo všetkých potravín a sú jedlá v akomkoľvek stave vývoja embrya.


Názor čitateľa:

Článok o obstarávaní potravy, časť lov rýb strelnou zbraňou. Ide to. Ale. Doplnil by som, že do veľmi malej hĺbky podľa výkonnosti náboja a použitej zbrane max do 15-30 cm u pištoľových nábojov, u puškových do 50cm, ale to už je trefa aj usmrtenie alebo vážne zranenie ryby celkom náhoda. Jednak vzduch a voda sú dve rozdielne fyzikálne prostredie a na ich styku vzniká lom svetla. Čím je ryba hlbšie, tým viac je "inde" ako ju vidíme. Navyše to závisí na dennej dobe, ako svieti slnko - uhol dopadu lúčov. Skúšali sme celkom spoľahlivo určiť mieru lomu tak, že sme pred lovom zastrčili do vody zvislo klacek - kolmo na hladinu a podľa jeho "zakrivenia" pod vodou určili potrebnú korekciu pri mierení v rôznych hĺbkach.

Ďalej odporúčam pre zaujímavosť vziať štandardné plechový sud - barel, naplniť vodou, má výšku asi 120cm, a potom do vody považovať stredne hustú sieťovinu v ráme postupne v smere od dna k hladine a strieľať do vody z rôznych zbraní, rôznymi nábojmi a skúšať v akej hĺbke aký náboj akú ešte má energiu. Sieťovinu stredne hustú preto, že jej aj veľa zabrzdený guľka prejde tak, že si jednoducho rozšíri nite osnovy, či v nej zanechá stopu, príp. ju jednoducho prestrelí.

Výsledky sú prekvapivé a strelné zbrane moc k lovu rýb vhodné nie sú. Z pištolí doporučuji Tokarev a jeho náboj 7,65 mm, to je šialená prda.