Medzinárodné rádioamatérske skratky

21.05.2010 16:02

ABT - asi, približne
AC - striedavý prúd
AER - anténa
AF - zvuková frekvencia
AFSK - kľúčovanie posuvom zvukového kmitočtu
AGC - áut. riadenie zisku
AGN - opäť, zase
ALC - áut. riadenie úrovne
ALL - všetko
AM - modulácia amplitúdy
ANT - anténa
AR - koniec relácie (len CW)
AS - čakajte okamih
ATV - amatérska televízia
AVC - automatické riadenie hlasitosti
AWARD - diplom
BCI - rušenia rozhlasu
BCL - poslucháč rozhlasu
BCNU - pozriem sa znova po vás
BD - zlý, zle
BFO - záznějový oscilátor
BK - duplexnú prevádzku, prerušiť
BUG - poloautomatický kľúč
CALL - volania
CHAT - rozprávanie
CHEERIO - nazdar, buď zdravý
CFM - potvrdiť
CL - uzatváram stanicu
CLOUD - zachmúrený, zamračený
CONDS - podmienky spojenia
CONDX - podmienky pre diaľkové spojenie
CONTEST - závod
CO - kryštálový oscilátor
CONDS - podmienky spojenia
CONDX - podmienky pre diaľkové spojenie
Congrats - blahoželanie
CONTEST - závod
CPI - zapísané, kópie
CQ - výzva všetkým
CQ TEST - výzva do závodu
CUAGN - znova dovidenia
CUL - neskôr dovidenia
CW - prevádzka A1
DB - decibel
DC - jednosmerný prúd
DE - od, z
DIRECT - priamy
DP - dipólová anténa
DR - drahý, milý
DWN - dole, dole
DX vzdialenosť
ES - a
EL - elektrina
ELBUG - elektronický kľúč
EXCUS - prepáčte
FB - výborný
FER, FR - pre, za
FIRST - prvý
FM - frekvenčné modulácia
Fone - fónie
FRD - priateľ
Frm - od, z, zo
FSK - kľúčovanie posuvom frekvencie
GA - dobré popoludnie
GB - zbohom, buď zdravý
GD - dobrý deň
GE - dobrý večer
GL - veľa šťastia
GLD - rád, potešený
GM - dobré ráno
GMT - greenwichský stredný čas
GN - dobrú noc
GND - zem
GP - plané (vymyslené)
HAM - amatér vysielač
HF - vysoká frekvencia
HI - výraz radosti, smiechu
HPE - dúfam
HPY - šťastný
HR - tu, tu
HRD - počul, počuť
HT - vysoké napätie
HW? - Ako?
I - ja
IARU - medzinárodná amatérska organizácie
IF - ak
IN - v
INFO - informácie
INPT - príkon
IRC - medzinárodnej zodpovední kupón
IS - je
ITU - medzinárodnej telekomunikačnej únie
K - vysielajte, prechádzam na počúvanie
KA - začiatok relácie (len CW)
KN - prechádzam na príjem pre určitú stanicu
KEY - kľúč
LF - nízka frekvencia
LID - zlý operátor
LIS - koncesovaný
LOG - staničný denník
LSB - dolnej postranné pásmo
LUCK - šťastie
LUF - dolnej použiteľný kmitočet
LW - dlhé vlny
MAYDAY - núdze (cw SOS)
MEET - stredoeurópsky čas
MIKE-  mikrofón
MIN - minúta
MNI - veľa, veľa
MTR - meter
MUF - maximálny použiteľný kmitočet
MY - moje
NAME - meno
NEAR - blízko, u
NET - sieť
NEW - nový
NEXT - ďalšie, budúci
NF - nízka frekvencia (česky)
NIL - nič
NO - nie
NR - číslo, počet
NW - teraz
OB - starý brácho
OC - starý kamarát
OK - v poriadku
OM - priateľ
ONLY - len, iba
OP - operátor
OSC - oscilátor
OSCAR - meno družice
OT - skúsený (starý) amatér
OUTPUT - výstup
OVERCAST - oblačno
PA - koncový stupeň
PART - časť, diel, čiastočný
PEP - špičkový výkon
PIRATE - nekoncesovaný rádioamatér
PM - popoludní
PSE - prosím
PWR - sila, výkon
R - správne prijaté
RAC - modulácia striedavým prúdom
RCVD - prijaté
RCVR - prijímač
REF - referenčné, reflektor
RF - rádiové frekvencie
RFI - rušenie rádiového kmitočtu
RIG - zariadenia
RPRT - správa o počúvaní
RPT - opakovať
RTTY - radiodialnopis
RX - prijímač
SAE - obálka s vloženou adresou
ŞASE - frankované obálka
SEND - poslať, zaslať
SHF - mikrovlnné frekvencie
SIGS - značky, signály
SK - koniec vysielania
SKEDE - dohodnuté spojenie
SN - skoro
SOS - tiesňové volania
SRI - ľutujem, bohužiaľ
SSB - jedno postranné pásmo
SSTV - televízia s pomalým rozkladom
STN - stanice
SUM - niekoľko, niečo
SUNNY - slnečno
SURE - iste, určite
SW - krátke vlny
SWL - KV-posluchač
SWR - PSF
TBS - elektrónky
TEMP - teplota
TEST - pokus, skúška
TMW - zajtra
TNX - ďakujem
TKS - ďakujem
Tku - ďakujem
TO - v, k, do, až
TRX-  transceiver
TRCVR - transceiver
TVI - rušenia televízie
TX - vysielač
U - vy
UFB - výborný, skvelý
UHF - veľmi vysoký kmitočet
UNLIS - amatér bez koncesie
UP - hore, nahor
UR - váš
URS - vaše, tvoje
USB - horné postranné pásmo
UTC - jednotný svetový čas
VFO - premenný oscilátor
VHF - veľmi vysoký kmitočet
VIA - prostredníctvom, cez
VY - veľmi
WID - s
WKD - pracované (spojenie s)
WL - chcem, budem, vlnová dĺžka
WPM - slov za minútu
WTTS - Watty
WX - počasie
XCUS (E) - prepáčte
XMAS - vianoce
XMTR - vysielač
XTAL - kryštál
XYL - manželka, vydatá žena
YL - priateľky, slečna
73 - srdečný pozdrav
88 - srdečné bozk
99 - zmiznite!