Núdzove lano z látky

23.05.2010 15:12

V núdzových prípadoch sú potrebné laná a ak nie je dostupné, je potreba ho zhotoviť. Pri dostupnosti pevných tkanín a látok možno takto vytvoriť lano - ide o núdzový výrobok, ktorý svoju nosnosť odvodzuje od kvality použitého materiálu a pevnosti úpletu!

Varovanie
Takto zhotovené lano nedosahuje kvalít horolezeckých lán, preto je potreba podľa tohto uspôsobiť jeho použitia a neriskovať zbytočne svoj život.
Kvalita a pevnosť lana v ťahu je priamo úmerná kvalita použitých materiálov a pevnosti úpletu.

Výroba
• Použitú látku postrihať / natrhať na dlhé pruhy s minimálnou šírkou 15cm.
• Jednotlivé pruhy pozdĺžnym krutom pretvoriť na tenké povrazy o kruhovom priemere. Čím väčšia je pevnosť pri krute, tým väčšia bude pevnosť v ťahu celého lana.
• Tieto povrazy splietať obdobným spôsobom ako veľkonočnú šibačku s minimálnym počtom 4 prameňov.
• Jednotlivé povrazy nadviazať plochou spojkou (ambulantný uzol), zabrániť rozpleteniu povrazov pri zväzovaní, ktorý zapríčiní menšiu pevnosť uzla!
• Pri splietaní posunúť povrazy tak aby v zväzku neboli dva uzly vedľa seba!

Tipy
Pri použití dať pozor na ostré hrany a veľké ohýbanie lana pri ťahu.