Oheň pomocou chemickej reakcie

23.05.2010 10:48

Pozor pri manipulácii s chemikáliami na zranenia a poleptanie.

Chlorečnan sodný a cukor
• Zmes 3:1.
• Zmes citlivá na nárazy, ktoré môžu zapríčiniť vznietenie.
• netrepte, nenechávať rozsypaný.
• Rozsypaný na pevnej podlahe môže vzbĺknuť obyčajným pretrením.
• Chlorečnany sodný: používa sa na ničenie buriny.

Chlorečnan draselný a cukor
• Zmes 3:1.
• Prudko horľavá látka, ktorá môže vzplanúť niekoľkými kvapkami koncentrovanej kyseliny sírovej do zmesi.
Chlorečnany draselný: nachádza sa v niektorých tabletách pre liečbu krčných chorôb a jeho obsah je vyznačený na obale lieku. Skúste jednu tabletu rozdrviť a vyskúšať, či funguje.

Manganistan draselný a cukor
• Zmes 9:1.
• Menej citlivá, kritickým faktorom je teplota ktorá vedie k vznieteniu.
• Vznietenie nasleduje po pridaní glycerínu.
• Manganistan draselný: obsah súpravy pre prežitie.

Priamy plameň
• Cukor a manganistan draselný.
• 1 lyžička cukru a asi 1 / 2 lyžičky manganistanu draselného z lekárničky.
• Zmiešajte dohromady a nasypte zmes do dierky vyrezanej v kúsku suchého dreva.
• dierka musí byť tak veľká, aby sa do nej vošla všetka suchá zmes.
• Obrúste rovný kus dreva s priemerom 12 mm až 18 mm a 20 cm dlhého do okrúhlej špičky.
• Umiestnite koniec dreva do zmesi a rýchlo otáčajte drevom medzi dlaňami rúk.
• Zmes vzplanie do pomalého horenia.
• Na jej zapálenie môže byť potrebné mnohých pokusov.
• Nemusí to účinkovať v mokrom, alebo studenom počasí.