Osobná kartička dieťaťa

17.05.2010 19:16

"Rodičia, alebo osoba zodpovedná za dieťa, musí predom preventívne zaistiť, aby dieťa u sebe (napr. v kapse odevu) neustále nosilo kartičku zo svojím menom, adresou a kontaktom na rodiča a ďalšie blízkej osoby!!"

 

Na kartičke môžu byť uvedené aj ďalšie dôležité údaje, prospešné záchranárom či dospelým osobám, ktoré stratené dieťa nájdu.

Jedná sa hlavne o :

  1. Krvnú skupinu dieťaťa  
  2. Informácie o liekoch, ktoré dieťa prípadne práve užíva.
  3. Informácie o zdravotného stavu (epilepsie, cukrovka, demencia, atd...)

Tuto kartičku by mali nosiť nekompromisne všetky deti až do dovŕšenia 15 rokov čiže až do vydania vlastného občianskeho preukazu. Aj veľké deti nad päť rokov a mládež, ktoré sa sami dovravia s prípadnými záchrancami, môžu byť postihnuté niektorými z týchto stavov:

  1. Šok následkom prežitej situácie a z toho plynúca neschopnosť súvisle hovoriť.
  2. Bezvedomie následkom zranení, podchladenie, vyčerpanie, atd...
  3. Zablúdenie v cudzej zemi, kde dieťa nepozná jazyk obyvateľstva (zahraničná dovolenka, vojnový utečenci )

Informácie uvedené na kartičke môžu záchranárom pomôcť previesť efektívnejšiu prvú pomoc, okamžite uvedomiť rodičov o náleze dieťaťa a sprostredkovať im čo najrýchlejší kontakt s dieťaťom, odvolať ďalšiu už zbytočnú záchrannú akciu.

 

Nosenie kartičky platí hlavne v prípade vojnových udalostí, ale verím, že môže byť veľmi prospešné pri prírodných katastrofách alebo aj pri obyčajných výletoch do prírody a dovolenkách.