Vrhanie nožom, história a súčasnosť

24.05.2010 12:15

Všetka ťarcha obrany a ochrany spočívala na zbraniach chladných. Tu sa k slovu dostali popri veľkorozmerných zbraniach aj nože...


Vrhanie nožom je zábava. Nie je to len zábava, je to skvelý šport, umenie, relaxácia, relax mysle a v neposlednom rade aj udržiavanie sa v kondícii. Vrhanie nožom môže byť nádherné hobby tak isto ako profesionálny činnosť, to závisí od toho, s akým elánom sa do toho pustíte. Čo si však treba zapamätať v prvom rade je, že vrhanie nožom nie je prostriedok sebaobrany a vrhací nôž nie je útočná ani obranná zbraň.

V sérií článkov o vrhaní nožov a vrhacích nožov vám priblížim pozadie tohto športu, nože, techniky vrhania, súťaže a súťažné pravidlá tak ako ich poznáme zo sveta ale aj z domáceho prostredia, a vôbec všetko, čo vás bude zaujímať.

V dobách dávnych, ako všetci dobre vieme, neexistovali strelné zbrane, všetka ťarcha obrany a ochrany spočívala na zbraniach chladných. Tu sa k slovu dostali popri veľkorozmerných zbraniach aj nože. Ale neboli to len nože, ktoré boli ako vrhacia zbraň používané. Domorodí Afričania, Indiáni, Indovia, Japonci, Číňania ale aj Európania používali vrhacie zbrane rôznych typov. Či už to boli dnes už všetkým známe japonské hviezdice a ihlice, zbrane rôznych tvarov, či už pravidelných alebo nepravidelných (typickým predstaviteľom zbrane nepravidelného tvaru je bumerang), až po kruhovú vrhaciu zbraň chakram používanú pandžábskými Síkhami. Kým v afrických krajinách a vôbec v pre nás exotických krajinách boli vrhacie zbrane nástrojom lovu (kopie, bumerangy, tomahavky a pod.) v Európe šlo skôr o zbrane druhého sledu, teda zbrane skôr sprievodné poprípade pre ukážku. S nástupom strelných zbraní použitie vrhacích zbraní kleslo na minimum, aj keď nie úplne. Ešte aj dnes majú vrhacie zbrane svoje opodstatnenie.

Prakticky každý muž, žena alebo dieťa sa dokáže naučiť hádzať nôž a hádzať ho s istotou a presnosťou. Všetko závisí len od tréningu. Zručnosť vrhať nôž je relatívne ľahko naučiteľná, pretože ktokoľvek, kto dokáže hodiť palicu, kameň alebo vôbec čokoľvek sa môže rýchlo naučiť vrhať aj nôž. Jedinou podmienkou pre úspešné zvládnutie vrhania noža je použitie správneho noža, ale o tom bude ešte reč neskôr.

Počet vrhačov nožov rapídne rastie každým rokom. Od začiatku 50tych rokov, kedy boli prvýkrát navrhnuté, vyrobené a aj voľne dostupné vrhacie nože až po dnešok, keď je k dispozícii nepreberné množstvo rozličných typov vrhacích nožov sa vrhanie nožov ako šport rozšíril a stal známejším, aj keď v našich zemepisných šírkach nie až tak, ako by sme si želali. Pravdepodobnou príčinou rozšírenia a popularity tohto športu je fakt, že ide o aktivitu spojenú s minimálnymi požiadavkami na plochu, vybavenie, počet ľudí a v neposlednom rade teda aj na financie. Jediná vec čo prakticky potrebujete je dobrý nôž, dizajnovaný na vrhanie za rukoväť ale aj čepeľ. S oboma technikami vrhania sa zoznámime neskôr. Vhodný terč je lacnou záležitosťou a jeho konštrukcia je veľmi jednoduchá, no a nájdenie vhodného miesta je otázkou pár minút. Ťažko nájdeme iný šport, ktorý by ľudovo povedané, poskytoval toľko zábavy za tak málo peňazí ako vrhanie nožov. A preto sa vrhanie nožov stáva čoraz populárnejším u nás ,ako aj v okolitých krajinách.