Základné zásady pri rozdielnych spôsoboch presunov.

30.05.2010 13:22

Presun po rieke
• Cestovanie po rieke môže byť rýchlejšie a šetrí energiu, ak nie je nebezpečenstvo podchladenia a nebezpečenstvo živočíchov.
• Používať plávajúce zariadenia (vor, polenách, bambus).
• V plytkej vode používať k presunu bidiel.
• V hlbokej improvizované pádla.
• Pri prechodu riečnom zákrutou zostať na vnútornej strane kde je nižšia rýchlosť toku vody.
• Držať sa blízko pobrežia.
• Pri prechode rieky a vodných plôch zvážiť použitie záchranných zariadení a plavákov.

Možné nebezpečenstvo:
• Kmene v koryte rieky.
• Previsnuté konáre a stromy nad hladinou.
• Pereje (neprechádzať!).
• Vodopády.
• Nebezpečné zvieratá.

Presun po ľade a snehu
Necestovať vo:
• Snehovej fujavici.
• Prudkých zimných vetrom.
• Zlej viditeľnosti.

Prekážky:
• Znížený počet denných hodín svetla.
• Hlboký mäkký sneh (snežnice).
• Presun je najľahší skoro ráno a neskoro popoludní pred zotmením kedy je sneh zmrznutý.
• Lavínové nebezpečenstvo je na svahoch so sklonom 30 - 45 ° alebo väčším, veľké množstvo snehu na vrcholkoch hrebeňov, stromy v miestach lavín nemajú v smere proti svahu vetvy.
• V lavíne sa pohybovať ako pri plávaní štýlom znak, zníži sa tým hĺbka zasypania, pri znížení rýchlosti lavíny mávať rukami okolo hlavy pre vytvorenie vzduchové kapsy.

Zamrznutá voda:
• Slabý ľad je v miestach priameho riečiska, u predmetov vyčnievajúcich z ľadu, pod snehovými závejmi presahujúcich ľad, na sútoku riek a potokov.
• Stúpajúci vodná para označuje teplejšiu vodu, alebo topiaci ľad / sneh.
• Ak klesá hladina rieky vznikajú v ľade bublinové vrecká.
• Pri prechode po ľade rozložiť váhu na čo najväčšiu plochu (po bruchu, snežnice).
• Presun po ľadovci je nebezpečný, ak je možné sa vyvarovať.

Presun v horách

Blesk:
• Vyvarovať sa pohybu po vrcholkoch hrebeňov pri búrkach.
Lavína:
• Miesta lavín obchádzať.
Bleskové povodne:
• nenavštevovať nízko položená miesta.

Presun v suchom podnebí
• necestovať pokiaľ nie je isté dosiahnutie cieľa zo zásobami ktoré sú k dispozícii.
• V horúcich dňoch cestovať za úsvitu a za súmraku.
• presúvať sa po pevnejších údoliach medzi dunami.
• Presun po Náveterných hrebeňoch piesočných dún.

Piesočná búrka:
• Vyznačiť smer cesty (napr. kamene, po piesočnej búrke nemusíte okolie znova spoznať).
• sadnú, ľahnúť smerom svojej cesty.
• Pokúsiť sa dosiahnuť záveternej strany prírodných krytov.
• Zakryť ústa, nos a uši kusom látky.
• Chrániť oči.
• Zostať na mieste do konca búrky.

Presun v tropickom podnebí
• Presun iba za denného svetla.
• Vyvarovať sa prekážok typu bažina a húštiny.
• Rozhrňovať vegetáciu za účelom prekĺznutia pod ňou.
• Vegetácie sa nedotýkať holou rukou (tŕne, ostne, hady, atď.), používajte rukavice.
• Nepreliezajte padlé kmene.
• Chodníky nájsť na miestach sútoku dvoch tokov, hlbokých priesmykov v oblastiach kopcov.

Nebezpečenstvo na zvieracích chodníkoch:
• Pozor na pytliacke pasce.
• Používať palicu na preskúmanie cesty pred sebou (pády, pasce).
• Na zvieracích chodníkoch nikdy nespať!