36 stratégii

23.05.2010 16:08

Rovnako ako majster bojovník v tradičnej klasike Umenia vojny, ani autor 36 stratégií nie je, aj napriek známosti svojho diela, známy. Stratégie sú zhrnuté v mnemotechnických frázach, z ktorých mnohé sa zmenili dokonca v príslovia a sú známe a používané v celej kultúrnej oblasti Číny.

1. Za bieleho dňa sa preplazíš cez oceán.
Vybuduj si akoby fasádu, ktorá pôsobí dojmom niečoho starého a známeho. A zatiaľ čo všetci vidia len to, čo už poznajú, môžeš, ako dobrý stratég, nevidený riadiť svoje operácie.

2. Obsadí jeden štát, ochrániš druhý.
Keď sa chce silná skupina zmocniť slabších, tretia sa môže "nažrať a koza zostane celá". Získa dobrú povesť, pretože napadol agresora zdanlivo v prospech ohrozeného, ktorého si navyše bude môcť taktiež podrobiť, a nikto ho neodsúdi za priamu agresiu.

3. Požičaj si meč, zabiješ ich viac.
Keď slabneš, zatiahni do bitky svojich priateľov. Nepriateľovi zasadíš ťažkú ranu a sebe ušetríš sily.

4. Keď stratíš sily, nestrácaj pokoj.
Nechajte súpera, aby vydal viac energie, ale šetri svoju. Protivníkov donúť, obrazne povedané, hľadať ihlu v kope sena, pokus sa ich vyčerpať nesplniteľnou úlohou. Alebo stoj na svojím a donúť ich prísť za tebou z veľkej diaľky.

5. Vrhni sa do ohňa, aby si si na lúpil.
Využi pre svoj úžitok problémy druhých.

6. Pretvárka na východe, útok na západe.
O svojich zámeroch rozširujte scestné alebo nepravdivé informácie. Protivník sa potom sústredí na obranu jednej bojové línie a ty môžeš zaútočiť na tú, ktorú nechal oslabenú.

7. Z ničoho urob niečo.
Nechaj protivníka, aby uveril lži, ktorú mu vsugeruješ. Tak môžeš predstierať, že máš niečo, čo nemáš, a dokonca naháňať hrôzu nepriateľovi. Tak si zaistíš nepredstaviteľnú bezpečnosť.

8. Za noci prejdeme roklinou.
Vytvor falošnú frontu. Prilákaš na ňu pozornosť protivníka a potom budeš môcť na jeho území preniknúť úplne inokade.

9. Pozoruj oheň z druhého brehu rieky.
Kľudne sleduj vnútorné nepokoje protivníkov, počkaj, až sa sami zničia.

10. V úsmeve skryte meč.
Lichoť svojim nepriateľom, získaj si ich dôveru a potom môžeš v skrytosti konať proti nim.

11. Kvôli jednému stromu posekaj aj druhý.
Osobnou obeťou možno dosiahnuť väčších cieľov.

12. Keď ideš okolo, zober do náručia baránka.
Sebe menší príležitosť stojí za využitie aj ten najmenší zisk môže mať pre teba zmysel. Je to poučenie z príbehu vandráka, ktorý na ceste narazil na stádo oviec. Keď sa predral na druhú stranu, mal so sebou ovečku. Choval sa pokojne a prirodzene, ako by viedol svoju vlastnú ovcu na trh, že si ho pastier vôbec nevšimol.

13. Bi do trávy, aby si vyplašil hadmi.
Keď sú protivníci zdržanliví a ty nevieš, čo zamýšľajú, urob rozruch, aby si zistil, ako budú reagovať. Spomína to aj Jagjú, a ďalej dodáva, že aj zenu sa istých príbehov používa v podstate na testovanie ľudí, aby sa ukázalo, akí sú.

14. Požičaj si mŕtvolu, obnovuješ tak ducha.
Nepoužívaj to, čo všetci ostatní, ale to čo oni nepoužívajú. Objavuj veci, na ktoré sa zabudlo, ktorých si nikto nevšíma alebo považuje zo neužitočné.

15. Nauč Tyra zísť z hôr.
Nechoď do pevnosti, ktorá sa nachádza na území silnejšieho nepriateľa, ale nechajte ho, aby ju opustil.

16. Keď chceš chytiť zajatca, dopraj im chvíľku voľnosti.
Prchajúci nepriatelia sa môžu obrátiť a znovu zúfalo zaútočiť, prenasleduješ ak je príliš zaujatý. Keď im necháš priestor k úteku, rozpŕchne sa, a tak stratí silu. Potom ich môžeš zajať bez ďalšieho násilia.

17. Pochváľte sa sklíčkom a získaš drahokam.
Ukáž vierohodne vyzerajúce drobnosť malej hodnoty, aby druhá strana vytiahla niečo skutočne cenného.

18. Chyť vodcu banditov, chytíš ich všetky.
Keď musíš čeliť rozsiahlemu odporu, zamerajte sa v prvom rade na velenia.

19. Rozhádž polená spod kotla.
Keď sa nedokážeš vyrovnať s protivníkom v priamom rokovaní, môžeš mu narušiť morálku a všetky istoty a potom zvíťaziť.

20. Aby si chytil rybu, musíš rozvíriť vodu.
Využi zmätku, aby si získal to, čo chceš. Kým tvoj nepriateľ úplne alebo čiastočne stratí kontrolu nad svojimi ľuďmi, využi príležitosti a zhromaždi okolo seba tých, ktorí neboli na niečej strane alebo boli z radov súpera vyhnaní.

21. Cikáda odkladá svoju schránku.
Zo strategických dôvodov za sebou zanechávaj falošné stopy. Ako schránka cikády - zovňajšok zostáva nedotknutý, vlastné akcie však prebiehajú niekde úplne inde.

22. Zamkni brány, chytíš banditov.
Útočníkov chyť tak, že ich nenecháš uniknúť. Znemožníš im vrátiť sa s lupom domov. Keď uniknú, neprenasleduj ich, je to ich zámer, chcú ťa vyčerpať.

23. Spojenca hľadaj v diaľke, útoč na blízku.
Keď sú tvoji najbližší susedia nebezpečnejší ako vzdialení, udržuj je v nestabilite. Zo vzdialených si vytvor spojencov, ktorí ich obklopia a obmedzia ich pole pôsobnosti.

24. Zaisti si u suseda právo na priechod jeho územím a zaútoč.
Na prechodnú dobu si zaisti použitie prostriedkov svojho suseda, aby si mohol zaútočiť na spoločného nepriateľa. Až ich využiješ k jeho porážke, zneuži ich aj proti susedovi, ktorý ti ich poskytol.

25. Ukradni brvno aby si opravil stĺp.
Snaž sa získať najtalentovanejších nepriateľov, aby prešli na tvoju stranu.

26. Ukáž na jedného, aby si vynadal druhému.
Kritizujte nepriamo, aby si nemal problémy pri vysvetľovaní svojho názoru.

27. Predstieraj nevedomosť, ale nebuď blázon.
Vypadaj síce ako hlupák a OBMEDZENEC, ale dávaj pozor, čo hovoríš.

28. Pusť ich na strechu a potom odstráň rebrík.
Nalákaj nepriateľa na akože výhodné príležitosti a vmanévruj ich tak do bezvýchodiskovej pozície.

29. Nechaj rozkvitnúť strom.
Oslň a oklam protivníkov veľkolepým pohľadom.

30. Urob z hosťa hostiteľa.
Príkladom je situácia, kedy obchod prevezme do svojich rúk jeden zo zákazníkov alebo poradcov.

31. Využi krásu.
Jedná sa o využitie ženského šarmu pri ovplyvňovaní kľúčových postov protivníkovej organizácie.

32. Úskokom s prázdnym zámkom.
Vypadaj slabší, než skutočne si. Protivníci môžu na túto domnelú slabosť reagovať tromi spôsobmi: začnú byť premýšľavý a samoľúbi, čo povedie k ich pádu, alebo začnú byť arogantný a agresívny a to ich zničí, alebo im dôjde, že je to návnada, a utečú sami.

33. Úskok s dvojitými agentmi.
Dojednaj sa členmi iných organizácií, ktorí majú prístup k dôverným informáciám, aby pracovali aj pre teba.

34. Úskok zo seba poškodením.
Táto technika platí hlavne pre tajných agentov: Vydávajte sa za obeť svojich vlastných ľudí, aby si získal sympatie a dôveru nepriateľa.

35. Úskok v súvislých kruhoch.
Keď máš proti sebe mocnejšieho protivníka, nebráňte sa silou a nesústreďujte všetky svoje sily na jediný spôsob boja. Vymysli v rámci celkovej stratégie množstvo rôznych plánov a vykonávajte všetky naraz.

36. Kto utečie, neprehrá.
Keď je nepriateľ v obrovskej presile, nebojuj. Vzdaj sa, dohodni sa na kompromise alebo uteč. Vzdať sa znamená úplnú porážku, kompromis je porážka polovičná, útek žiadna. A ak nie si porazený, máš ešte šancu zvíťaziť