Katastrofa - Nehoda

05.06.2010 19:05
Slovo na úvod : Ani Bratislava nie je dostatočne hydrologicky chránená pri tzv. stáročných vodách na Dunaji. Hlavné mesto by mohlo zmiznúť miestami až meter pod hladinou veľtoku ...   Ako sa dá ľahko utopiť : Chlap čistil vtok do betónových rúr pod malým mostom v rozvodnenom potoku,...
05.06.2010 19:00
Povodne môžu vzniknúť rýchlo - pri intenzívnej búrke v priebehu pár minút môže nastať prudké zvýšenie hladiny vodného toku. Väčšinou sa nedá ( nestihne ) upozorniť ohrozené obyvateľstvo.   Ale najčastejšie povodne vznikajú pomaly, väčšinou cez jeden deň.   Využitie médií v čase...
31.05.2010 15:53
Činnosť vrtuľníka je obmedzená letovými minimami, ktoré ustanovujú letecké predpisy.   Vrtuľník možno vyžiadať za týchto podmienok : horizontálna dohľadnosť je väčšia ako 800 m, rýchlosť vetra je menšia ako 8. stupeň Beaufortovej stupnice ( 8. stupeň - búrlivý vietor, 62 - 74 km/hod.,...
31.05.2010 15:50
Kto zažil paniku ľudí určite mi dá za pravdu, že panika je veľmi nebezpečný jav a treba jej za každých okolností predchádzať! Určite vám teraz letí hlavou myšlienka: ale ako? Veľmi dobrá otázka! Ako zabrániť panike, keď sa už dav ľudí dal do pohybu a ja som v ňom! Takáto situácia môže...
21.05.2010 16:29
Evakuačná batožina Súbor dôležitých vecí potrebných k uľahčeniu situácií súvisiacej s evakuáciou pri mimoriadnych udalostiach. Samotná batožina je športová taška, batoh alebo kufor. Veľkosť batožiny by mala byť primeraná obsahu. Zamatujte si, že si batožina ponesiete sami, takže starý lodný...
18.05.2010 20:08
Nahromadené splodiny horenia v uzatvorených priestoroch ( bytové jednotky, továrne, skladové priestory, obchody, pivnice a pod. ) okrem všeobecne známeho rizika toxicity, splodiny horenia skrývajú v sebe aj riziko náhleho vznietenia alebo explózie! Jedná sa javy rollover (flameover), flashover a...
18.05.2010 20:06
Zosuv pôdy : vplyvom gravitácie sa kamene a zem pohybuje za určitých podmienok po svahu smerom dole.   Zosuv pôdy môže nastať v ľubovolnom teréne, ktorý poskytuje podmienky na vznik zosuvu (druh a štruktúra zeme, vlhkosť, uhol svahu, dĺžka svahu, vegetácia na svahu).   Zosuv pôdy...
18.05.2010 20:02
Zrútenie sa budovy ( budov ) môže spôsobiť viacero príčin: zemetrasenie, výbuch unikajúceho plynu v budove, explózia výbušniny, zosuv pôdy, povodne, hurikány, tornáda, letecké nešťastie, poškodená statika a pod. Pri explózii a "klasickom" zrútení budovy smer pôsobiacej sily je iný, preto aj...