Zosuv pôdy

18.05.2010 20:06

Zosuv pôdy : vplyvom gravitácie sa kamene a zem pohybuje za určitých podmienok po svahu smerom dole.

 

Zosuv pôdy môže nastať v ľubovolnom teréne, ktorý poskytuje podmienky na vznik zosuvu (druh a štruktúra zeme, vlhkosť, uhol svahu, dĺžka svahu, vegetácia na svahu).

 

Zosuv pôdy môže byť náhly a prudký, alebo pozvoľný.

 

Výdatné dažde, povodne, zemetrasenia a ľudské zásahy do prírody spôsobujú aj vznik "valiaceho sa" bahna a skál.

 

Z uvedených činiteľov zosuvu pôdy je zrejmé, že sa jedná o geofyzikálne a ľudské faktory, ktoré vplývajú na vznik zosuvu pôdy. Preto k zosuvu pôdy môže nastať v oblastiach, v ktorých človek realizoval terénne úpravy, ako napr. terénne úpravy pre cesty, domy, priemyselné komplexy a pod., ale aj v prírodných oblastiach, v ktorých sa neprejavil vplyv človeka.

 

Faktory, ktoré ovplyvňujú vznik zosuvu pôdy ( tri najpodstatnejšie ) :

 • uhol svahu: čím je svah strmší, tým je väčšia pravdepodobnosť vzniku zosuvu pôdy
 • druh a štruktúra podložia
 • voda: svah je nasýtený vodou a horniny môžu stratiť súdržnosť

Typy zosuvu pôdy :

 • padanie skál
 • zosuv skál a horniny
 • prúdy bahna a skál

Padajúce skaly :

Zvetrávanie strmých skalných svahov spôsobuje nebezpečenstvo padania skál. Ale aj zemetrasenie, pohyb človeka v takomto teréne, mrznúci dážď a vplyv emisií v ovzduší.

 

Zosuv skál a horniny :

Ak sa masa horniny svahu pohne ako súvislý blok, hovorí sa o zosuve pôdy.

 

Prúdy bahna a skál :

Prúdy bahna a skál predstavujú "hmotu" pohybujúcu sa smerom dole s konzistenciou veľmi hustej tekutiny. V takýchto prúdoch bahna a skál sa môžu nachádzať aj vyvrátené stromy. Vznik takýchto prúdov bahna a skál môže okrem výdatných a silných dažďov spôsobiť aj výbuchy sopiek.

 

Pre lepšiu predstavu účinkov bahna si môžeme na záhradke vykopať malú jamu, ktorú zalejeme vodou a následne zasypeme zemou. Túto masu premiešame gumákmi, ktoré máme na nohách. Jamu nekopeme moc hlbokú, aby sme mohli nohu(y) z bahna ( blata ) vytiahnúť aj s gumákmi. Takýmto spôsobom si každý uvedomí, že prežitie v prívaloch bahna a skál je takmer nemožné ( záleží to najmä od rýchlosti prúdu, výšky prúdu, konzistencie, kde sa nachádzame a čím, resp. ako sa chránime ).

 

Pred zosuvom pôdy môžeme sledovať :

 • presakovanie, alebo nasiaknutie pôdy v oblastiach, v ktorých to nebolo typické
 • nové trhliny, alebo nezvyčajné vydutie zeme
 • zem sa oddiali od základov stavieb
 • nakláňanie, alebo praskanie múrov a základov
 • poškodenie vodovodu, resp. poškodené sú iné podzemné systémy
 • nakláňanie sa stĺpov a stromov
 • posunutie, alebo naklonenie plotov
 • klesnutá časť vozovky, alebo zosunutá časť vozovky, resp. naklonenie vozovky
 • zaseknuté dvere a okná, resp. dvere a okná sa ťažko zatvárajú, alebo sa už ani zatvoriť nedajú

Čo treba robiť, ak predpokladáme zosuv pôdy :

 • okamžite informujeme záchranárov, políciu a hasičov
 • informujeme susedov v ohrozenej oblasti
 • čo najskôr opustíme ohrozenú oblasť

Ak žijeme v blízkosti strmých svahov :

 • je potrebné sa oboznámiť s okolým
 • informujeme sa ( štátne orgány, geogolický ústav ), či zosuv pôdy, resp. prúdy bahna
 • a skál sa objavili ( objavujú ) v našom okolí
  Ak sa zosuvy pôdy, resp. prúdy bahna a skál už v našom okolí objavili, tak je pravdepodobné, že sa vyskytnú aj v budúcnosti.
 • budovy a domy je potrebné stavať mimo známych miest, na ktorých sa v minulosti vyskytol zosuv pôdy, resp. príval bahna a skál, mimo strmých svahov a dostatočne ďaleko od vodných tokov, pri ktorých hrozí vyliatie sa vody z ich koryta
 • najmä počas výdatných a silných dažďov ( počas prietrží mračien ) je potrebné sledovať znaky, ktoré poukazujú na pohyb zeme - zosuv pôdy
 • je potrebné ovládať evakuačný plán v prípade takéhoto ohrozenia: je potrebné sa informovať na miestnych úradoch. Taktiež je potrebné si pripraviť svoj vlastný evakuačný plán pre svoju rodinu.
  Evakuačný plán musí obsahovať minimálne dva smery ( dve cesty ) evakuácie, pre prípad, že jedna cesta bude neprejazdná, resp. uzatvorená.

Počas silných a výdatných zrážok :

 • je potrebné byť ostražitý a nesmieme spať
 • počúvame upozornenia v elektronických masmédiach ( rádio, TV, miestny rozhlas )
 • musíme si uvedomiť skutočnosť, že najväčšie riziko zosuvu pôdy existuje po silných prietrží mračien, a najmä, ak zem je už zmáčaná po dlhotrvajúcich dažďoch
 • počúvame neobvyklé zvuky, ktoré by mohli indikovať pohyb zeme: praskanie stromov, zvuk valiacich sa kameňov a pod.
 • na "oko" neškodný pramienok stekajúceho bahna môže predchádzať veľkému zosuvu pôdy, resp. prívalu bahna
 • ak bývame v blízkosti vodných tokov, sledujeme náhlu zemnu výšky hladiny, náhle zvýšenie / zníženie hladiny môže indikovať zosuv pôdy. Nezdržujeme sa ani sekundu! Okamžite opustíme ohrozenú oblasť!

Ak zostaneme doma, tak je potrebné sa zdržovať v najvzdialenejšom mieste domu od možného zosuvu pôdy, alebo prúdu bahna a na vyššom poschodí tak, aby naša úniková cesta z domu bola voľná.

 

Sme vo vozidle :

 • rôzne násypy pozdĺž ciest sú značne náchylné na zosuv
 • pozorujeme zmeny na ceste: pokles vozovky, praskliny na vozovke, zmenený sklon vozovky, zosuv časti vozovky, spadnuté skaly na vozovke, bahno na vozovke - toto sú základné znaky, ktoré naznačujú ( indikujú ) zosuv pôdy, resp. príval bahna.
 • ak je cesta postavená na násype ( vozovky nachádzajúce sa na svahoch, vozovky v blízkosti vodných tokov a pod. ), tak vozidlo zaťaží vozovku - násyp, čo može byť impulzom pre zosuv pôdy. V prudkých svahoch, resp. pri riekach a potokoch takýto zosuv pôdy posádku vozidla ohrozuje na živote, nakoľko vozidlo s posádkou sa môže zrútiť do značnej hĺbky, resp. do rieky ( potoka, jazera ). Preto vozidlom nesmieme prechádzať takto ohrozené úseky ciest! Ak predsa len musíme vozidlom prejsť takýto úsek(y), napr. záchranári, tak ideme čo najbližšie k svahu, nie príliš rýchlo a nikdy nezastavujeme vozidlo na takto ohrozených úsekoch, t.j. úseky prechádzame plynule. Ak idú viaceré vozidlá v kolóne, tak úseky, na ktorých hrozí zosuv pôdy vozidlá prechádzajú samostatne.

Po prudkých a výdatných dažďoch :

 • skontrolujeme okolie: sledujeme znaky, ktoré indikujú zosuv pôdy. Je potrebné si uvedomiť, že zosuv pôdy hrozí aj niekoľko týždňov a až mesiacov po prudkých a výdatných dažďoch. Zosuv pôdy obyčajne uderí bez varovania.

 

Počas zosuvu pôdy, resp. prívalu bahna a skál :

 

ak sme doma:

 • je potrebné sa zdržovať v najvzdialenejšom mieste domu od možného zosuvu pôdy, alebo prúdu bahna a na vyššom poschodí tak, aby naša úniková cesta z domu bola voľná
 • schováme sa pod silný stôl, resp. iný silný kus nábytku

ak sme vonku:

 • snažíme sa čo najskôr dostať mimo trasu ( smer ) zosuvu pôdy, resp. prívalu bahna
 • utekáme na najbližšie vyvýšené miesto, ktoré leží mimo smer zosuvu pôdy, resp. prívalu bahna
 • ak sa nám nedá uniknúť do bezpečia, pokúsime sa schovať za väčšiu skupinu "silných" stromov ( dostatočne hrubé a zdravé stromy ), za predpokladu, že sú v našej blízkosti. Stromy nad nami stlmia rýchlosť hmoty smerujúcej k nám, preto je potrebné schovať sa čo možno za najväčší počet stromov, ktoré sa budú nachádzať "nad nami", t.j. stromy sa budú nachádzať medzi nami a valiacou sa hmotou smerom k nám. Je potrebné brať v úvahu, že strom ( stromy ) sa môžu vyvrátiť! Schováme sa za jeden, čo možno najhrubší a najodolnejší strom tak, aby sme kmeň boli schopní "opásať" našimi rukami - musíme sa zachytiť o strom.
  Resp. schováme sa do budovy, podľa možnosti do najodolnejšej v našej blízkosti, za predpokladu, že sú (je) v našej blízkosti.
 • ak sa to valí priamo na nás a nie je čas na útek, snažíme sa udržať na povrchu - šanca na prežitie ale vo väčšom a silnejšom prúde bahna a skál je minimálna

Po zosuve pôdu, resp. prívalu bahna :

 • je potrebné opustiť ohrozenú, resp. postihnutú oblasť, pretože môžu nastať ďalšie zosuvy pôdy, resp. prívaly bahna, ale ešte musíme:
 • skontrolovať postihnutú oblasť: môžu tam byť zranení, resp. uviaznutí ľudia, ktorí potrebujú našu okamžitú pomoc: uvoľnenie z nánosov a evakuácia do bezpečia, resp. poskytnutie predlekárskej prvej pomoci
 • pomáhame najmä deťom a starým osobám
 • počúvame prenosné rádio
 • ak potrebujeme pomoc, kontaktujeme záchranárov, resp. políciu

 

Autor : Samuel Hruškovic, rescue.sk team