Pohyb v teréne

30.05.2010 13:22
Presun po rieke • Cestovanie po rieke môže byť rýchlejšie a šetrí energiu, ak nie je nebezpečenstvo podchladenia a nebezpečenstvo živočíchov. • Používať plávajúce zariadenia (vor, polenách, bambus). • V plytkej vode používať k presunu bidiel. • V hlbokej improvizované pádla. • Pri prechodu...
27.05.2010 08:52
Batoh Je dôležitou súčasťou výzbroje, umožňuje nesenie ďalšej výstroje, výzbroje a potravín. Z vlastných skúseností viem čo to je mať zlý batoh a ešte horšie zle zabalený. Dokáže to zničiť nielen zážitok ale aj telo. Pri výbere batohu treba mať na zreteli, že práve batoh ponesiete počas presunu...
23.05.2010 14:39
Zakrádanie patrí k najpoužívanejším spôsobov skrytého pohybu. Niekedy sa potrebujete nepozorovane pohybovať z miesta na miesto. Aby ste tieto presuny úspešne zvládli, budete potrebovať viac než len maskovanie. Základná zručnosť ako sa vyhnúť odhaleniu, je schopnosť sa zakrádať, alebo pohybovať...
23.05.2010 10:57
Pre základnú orientáciu vodákov sú obťažnosti tokov klasifikované uzatvorenú stupnicou WW (wild water) 1 až 6. Rekreačné rieky majú obťažnosť v krátkych úsekoch najviac WW 1, tak zvané trekkingové WW 2 a divoká voda pre expertov začína na stupni WW 3. ZW Takmer stojatá alebo len lenivo...
18.05.2010 12:32
Pri akciách v horskom teréne často narazíte na rýchlo tečúcej vodný tok, ktorý bude tvoriť prekážku vášho pohybu. Vzhľadom k sile a nepredvídateľnosti týchto tokov by ste sa mali snažiť ich obísť alebo prekročiť po existujúcich mostoch. Ak to situácia nedovoľuje, existuje niekoľko spôsobov...