Stupnice obťiažnosti riek

23.05.2010 10:57

Pre základnú orientáciu vodákov sú obťažnosti tokov klasifikované uzatvorenú stupnicou WW (wild water) 1 až 6. Rekreačné rieky majú obťažnosť v krátkych úsekoch najviac WW 1, tak zvané trekkingové WW 2 a divoká voda pre expertov začína na stupni WW 3.

ZW
Takmer stojatá alebo len lenivo prúdiaca voda (v starších ešte delené na ZWA stojatá, ZWB znateľný prúd a ZWC pomalá nížinná rieka).

WW 1
Mierne tečúca voda bez zákerností, vhodná pre otvorené turistické kanoe, kormidelník musí vedieť ovládať loď.

WW 2
Jasne čitateľné pereje, rýchle zákruty, stromy a kamene v rieke sa dajú obísť, horná hranica pre turistickú plavbu a zároveň ideálny cvičný terén pre začínajúcich raftárov, celá posádka musí ovládať základné zábery pádlom.

WW 3
Vratné prúdy, nie celkom jasné prejazdy medzi kameňmi, veľakrát nie je možné zastaviť, bezpodmienečne nutné sú zatvorené kajaky alebo nafukovacie plavidlá, posádky musia ovládať všetky zábery pádlom a povely vedúceho raftu.

WW 4
Ťažká voda, veľakrát je potrebná kontrola a prípadná záchrana z brehu, horná hranica pre rekreačné a komerčné rafty.

WW 5
Nebezpečná a veľmi obťažná rieka, ktorú si môžu dovoliť splaviť len skupiny zohraných expertov po predchádzajúcej prehliadke a zabezpečení záchrany.

WW 6
Hranice ľudských možností, ku splavu sú potrebné dlhoročné skúsenosti, tréning, dokonalá výzbroj a ideálny vodný stav.