Oheň

27.05.2010 16:24
Varič Je celkom užitočná vec, na miestach, kde sa dá ťažko rozložiť oheň (CHKO, národné parky...), prípadne pri krátkych zastávkach, kedy žalúdok zatúži po niečom teplom.   Variče môžeme rozdeliť podľa druhu použitého paliva na: Variče na tekuté palivá (benzín, lieh, petrolej) Variče na...
27.05.2010 15:51
Oheň združoval ľudí už od pradávna. Stal sa pre človeka nepostrádatelným. Slúžil mu ako zdroj tepla, svetla, bol potrebný pri úprave potravy. Človek najprv prijímal oheň ako dar bohov, nevedel si vysvetliť blesk, ktorý zapálil a ničil. V období posvätnosti ohňa, kedy rodový oheň nesmel...
25.05.2010 05:39
Dodržiavaním bezpečnostných zásad zamedzíte vzniku požiaru a prípadným zraneniam. NIKDY nezapaľujte oheň u koreňov stojacich stromov, alebo pne. NIKDY nezapaľujte oheň v suchej tráve, na suchom lístia, ihličia a pod VŽDY vyčistite priestor okolo ohnisko o priemere aspoň 3 metre, od...
25.05.2010 05:21
Pre núdzové rozkladanie ohňa je potrebné kvalitné zápalné drevo a zapaľovače. Práchno je vysoko horľavá látka, v ktorej sa iskra môže rozhorieť v plameň. Základnou vlastnosťou práchna je to, že musí byť suché, jemne vláknité a ľahko zápalné. K vyskúšaniu jeho vhodnosti môžeme uskutočniť...
25.05.2010 05:13
Udržanie žeravých uhlíkov cez noc Ak chcete udržať oheň tak aby horel celú noc, zakryte ho nahromadením popola. Oheň pod popolom pomaly horí a ráno ho budete mať pripravený. Stačí ho iba rozfúkať, aby znovu oživená a priložiť čerstvé palivo. Pomalé tlenie Pomalé tlenie je bezpečná cesta,...
23.05.2010 10:50
Oheň trením dreva patrí k najstarším metódam jeho získanie. Ohňový pluh Ohňový pluh je metóda zapaľovanie trením. Rukoväťou z tvrdého dreva trite proti základni z mäkkého dreva. Pre použitie tejto metódy, vyrežte v základnej doske rovnú ryhu a u rukoväte urobte tupé, ryhované špičky. Trenie...
23.05.2010 10:48
Pozor pri manipulácii s chemikáliami na zranenia a poleptanie. Chlorečnan sodný a cukor • Zmes 3:1. • Zmes citlivá na nárazy, ktoré môžu zapríčiniť vznietenie. • netrepte, nenechávať rozsypaný. • Rozsypaný na pevnej podlahe môže vzbĺknuť obyčajným pretrením. • Chlorečnany sodný: používa...
23.05.2010 10:44
Rôzne druhy drevín majú svoje vlastnosti. Čím bližšie rastie drevina ku zdrojom vody (rieky, potoky, atď.) Tým má väčšiu vlhkosť a nižšiu výhrevnosť. Najvýhrevnejšie dreva 1. Biely orech 2. Dub 3. Hrab 4. Buk 5. Breza, Javor 6. Smrekovec 7. Borovica 8. Smrek 9. Jedľa 10. Vŕba...
23.05.2010 10:27
Zvierací trus • Dôkladne vysušiť. • Prípadne zmiešať s trávou a listami. • Umožňuje dobrý a bezdymoví oheň. Rašelina Náleziská: • Dobre odvodnené slatiny. • Nechránené hrebene. • Použitie: • Rýchlo vysychá. • Suchú spaľovať v kachliach, alebo časti na ohni. Uhlie • Náhodný povrchová...
20.05.2010 12:19
Večný oheň zriaďujeme zo smolnatých, smrekových alebo borovicových "sucháčov", suchých kmeňov asi 30 cm v priemere. Umiestnime 2 kmene nad seba alebo 2 zospodu, a 1 navrch tak, aby medzi nimi bola medzera asi 5 cm. V medzere kmene po celej dĺžke zapálime. Žiara jedného kmeňa udržiava žiaru...