Oheň pomocou trenia dreva

23.05.2010 10:50

Oheň trením dreva patrí k najstarším metódam jeho získanie.

Ohňový pluh
Ohňový pluh je metóda zapaľovanie trením. Rukoväťou z tvrdého dreva trite proti základni z mäkkého dreva. Pre použitie tejto metódy, vyrežte v základnej doske rovnú ryhu a u rukoväte urobte tupé, ryhované špičky. Trenie rukoväťou bude z drážky vytrhávať malé častice drevených vlákien. Ako náhle potom viac pritlačíte, drevené častice sa trením vznietia.
Oheň třením dřeva

 

Luk a vrták
Technika zapálenia ohňa za pomoci luku a vrtáka je jednoduchá, ale na zapálenie ohňa musíte vynaložiť veľa úsilia a vytrvalosti. Pre použitie tejto metódy budete potrebovať nasledujúce predmety:

Ložisko. Ložiskom je ľahko uchopiteľný kameň, kus tvrdého dreva, alebo kosti s miernim zahĺbením na jednej strane. Používa sa na udržanie vrtáku na mieste a vyvodenie tlaku na vrták smerom nadol.

Vrták. Vrtákom by mala byť tyčka z rovnakého koreňového tvrdého dreva s priemerom 2 cm a dĺžkou 25 cm. Vrchný koniec je zaguľatený a dolný koniec tupý (na vyvodenie väčšieho trenia).

Ohňový lopárik. Jeho veľkosť závisí na vás. Najvhodnejšia je lopárik z koreňového mäkkého dreva silného 2.5 cm a širokého 10 cm. Na jednej strane vyhĺbte jamku asi 2 cm od okraja dosky. Na spodnej strane vyrežte zárez v tvare V, od okraja dosky k jamke.

Luk. Luk je zhotovený z pružnej, surové tyčky asi 2.5 cm v priemere a šnúrky. Druh dreva nie je dôležitý. Tetiva luku môže byť akýkoľvek druh povrazu. Priviažte tetivu od jedného konca luku k druhému, bez napnutia.
Oheň třením dřeva

 

Pri použití luku a vrtáka najskôr pripravte základ ohňa. Potom položte chumáč práchna pod zárez v tvare V na ohňovej doske. Položte jednu nohu na ohňovú dosku. Slučku tetivy obtočte okolo vrtáka a vrták umiestnite do vyrezanej jamky v ohňové doske. Ložisko držané v jednej ruke nasaďte na vrták aby sa udržal na svojom mieste. Tlačte na vrták a vykonávajte pohyb ako pri rezaní pílou, tam a späť a tým roztáčate vrták (obr. 7-8). Ako náhle dosiahnete plynulého pohybu, pritlačte na ložisko a pohybujte lukom rýchlejšie. Pri tejto akcii sa bude mlieť žeravý čierny prach do práchna, až sa vznieti. Potom trúd rozfúkajte do vzniku plameňa.