Práchno

25.05.2010 05:21

Pre núdzové rozkladanie ohňa je potrebné kvalitné zápalné drevo a zapaľovače.
Práchno je vysoko horľavá látka, v ktorej sa iskra môže rozhorieť v plameň.
Základnou vlastnosťou práchna je to, že musí byť suché, jemne vláknité a ľahko zápalné. K vyskúšaniu jeho vhodnosti môžeme uskutočniť jednoduchý test. Vezmite hrsť načuchraného materiálu, priložte k nemu žeravý uhlík a fúknite. Ak sa oheň z uhlíka prenesie na práchno je dobré. Vhodného materiálu môžete nájsť veľké množstvo.
práchno sa prenáša v špeciálnych nádobách, napríklad v škatuliach na práchno, aby sa predišlo jeho navlhnutiu.
Na svojich cestách vždy využite každú príležitosť na to, aby ste doplnili svoje zásoby práchna.
Mnohé z týchto hrubého práchna môže byť vylepšené a ich schopnosť zachytiť a udržať iskru zvýšená nasledovne: môžeme do neho tĺcť drevenou paličkou tak dlho, kým vlákna nie sú jemné a mäkké, alebo ho môžeme rozomlieť medzi dvoma kameňmi.
Prírodné zápalné vlastnosti práchna môžu byť zvýšené ľahkým poprášením veľmi jemným dreveným uhlím, alebo ešte lepšie jeho priebežným pražením.

Príklady materiálov ktoré môžeme využiť:

Práchno
• suchá vyjazdená a drvená tráva
• papradie
• jemne drvená suchá brezová kôra
• suchý mach a lišajník
• suché, rozdrvené ihličia
• suché páperie z vŕbových "mačičiek"
• vysušené a na prach rozdrvené huby, napríklad niektoré druhy drevokazných húb práchnovca, pýchavky
• práchnivené vysušené drevo, rozdrvené na prach
• jemné suché drevené piliny
• odrezky z vnútornej kôry cédra, gaštanu, alebo červeného brestu
• jemné drevené hobliny
• slama
• jemné smolnaté triesky
• uzly z koreňov ihličnatých stromov
• rastlinné perie z bodliaka, tŕstia, orobinca apod.
• jemne suché rastlinné vlákna
• prach bojínku, cédrova kôra
• ľahké jadra dreva z borovíc
• zatvrdnutá miazga zo stromov s živičnatým drevom

Triesky
• malé vetvičky
• malé prúžky dreva
• naštiepané drevo
• kúsky dreva vyňaté z vnútorných častí väčších kusov dreva
• drevo napustené vysoko horľavými materiálmi ako je benzín, nafta, alebo vosk
• palivo

Palivo
• suché stojaté drevo, alebo suché konáre
• suché drevo z vnútra padlých kmeňov, alebo veľkých konárov
• surové, jemne naštiepané drevo
• suchá tráva stočená do zväzkov
• rašelina dostatočne suchá na spaľovanie (Možno ju niekedy nájsť na previsnutých brehoch.)
• sušený zvierací trus
• uhlia, lupkové bridlice, alebo nafta vyskytujúce sa na povrchu