Zachovanie ohňa

25.05.2010 05:13

Udržanie žeravých uhlíkov cez noc
Ak chcete udržať oheň tak aby horel celú noc, zakryte ho nahromadením popola.
Oheň pod popolom pomaly horí a ráno ho budete mať pripravený. Stačí ho iba rozfúkať, aby znovu oživená a priložiť čerstvé palivo.

Pomalé tlenie
Pomalé tlenie je bezpečná cesta, keď nemáme zápalky alebo zápalný materiál, na uchovanie životne dôležitého ohňa na ďalšie použitie po uhasení svojho ohňa a odchodu mimo tábor na dobu jednej až dvoch hodín. Pre takéto použitie sa odporúča pomaly tlejúci práchno zavesiť na vetvu a vystaviť prúdu vzduchu.

Vnútorná kôra z niektorého druhu stromov rozomleté na vlákno a spradené do dlhého pletenca, bude po zapálení tlieť. Tomuto pletencu sa hovorí pomalé práchno. Tento pletenec vyrobený z kôry môže byť použitý na uchovávanie žeravého uhlíka po dlhú dobu a tým tak šetriť vaše drahocenné zápalky. Najideálnejšie je hodvábne mäkké lyko z kôry. Používa sa ako prostriedok na uchovanie ohňa a tiež ako prostriedok na jeho prenášanie z miesta na miesto.

Môže byť tiež zhotovené z dlhého konopného alebo sisalového povrazu, alebo z tenkého lana o priemere 6 až 12 mm.

Drevokazné huby

Na prenášanie ohňa oddávna využívali Indiáni tlejúce vysušené drevokazné huby. Tieto huby rastú aj u nás a sú známe pod všeobecným názvom Práchnovec kopytový. Najvhodnejšie na tento účel je druh Práchnovca vyrastajúci na dube. Tieto huby sa vysušil u ohňa a potom slúžili po zapálení ako vynikajúce tlejúce práchno.

 

Práchnovec kopytový (Fomes fometarius)