Variče

27.05.2010 16:24

Varič
Je celkom užitočná vec, na miestach, kde sa dá ťažko rozložiť oheň (CHKO, národné parky...), prípadne pri krátkych zastávkach, kedy žalúdok zatúži po niečom teplom.

 

Variče môžeme rozdeliť podľa druhu použitého paliva na:

Variče na tekuté palivá (benzín, lieh, petrolej)

Variče na tuhé palivá (pevný lieh, drievka, drevené uhlie...)

 

Plynové variče (tie sa svojím spôsobom dajú zaradiť medzi variče na tekuté palivá, pretože ako palivo sa používa skvapalnená plynová zmes propán-butánu)

Pri výbere variča je potrebné dobre zvážiť, na čo a v akých podmienkach chcete varič používať.

 

Benzínové variče
majú dobrú možnosť regulácie plameňa, sú nenahraditeľné pri silných mrazoch, kedy iné variče fungujú zle (nemajú dostatočný výkon), alebo nefungujú vôbec. Prevádzka benzínových varičov je lacná a rýchlo sa vráti počiatočná investícia do variča, ktorý je podstatne drahší ako plynový varič. Ďalšou výhodou je dostupnosť paliva, pretože moderné benzínové variče sú stále menej náročné na kvalitu paliva. Jedinou nevýhodou je ich pomalší štart, musí sa totiž inicializovať splynovanie kvapalného paliva. To sa najčastejšie realizuje odpustením trochy paliva do spodnej časti horáku a jeho následným zapálením. Naštartovanie benzínového variča si vyžaduje trochu skúseností.

Benzinovy varic

Plynové variče
Sú ľahké, skladné a podstatne lacnejšie ako variče benzínové. Majú dobrú možnosť regulácie intenzity plameňa, okamžite štartujú a majú čistú prevádzku (plameň nečadí). Dobre fungujú ešte aj pri
teplotách -10 °C. Celý systém plynového variča pozostáva z vlastného horáku a plynovej bomby - kartuše. Kartuša je plnená zmesou plynov (najčastejšie propán-butánu v pomere 70/30 70% butánu a 20%propánu). Nevýhodou je vyššia cena paliva ako pri varičoch na tekuté palivá, ďalej problémy s výkonom variča pri veľmi chladnom počasí. (Počas extrémne chladného počasia je dobre na noc kartušu skovať do spacáku aby nevymrzla na vetre.) Napriek tomu však ide o najpoužívanejšie typy varičov.

Plynovy varic

Liehové variče (tekutý lieh)
Palivom do týchto varičov je klasický technický lieh. Variče fungujú na princípe odparovania a následného horenia pár liehu. Nevýhodou týchto varičov je ich neregulovateľný výkon. Ďalšou nevýhodou je, že v chladnom počasí sa dajú ťažko zapáliť, pretože lieh sa malo odparuje. Tento problém sa však dá odstrániť zohriatím spodku variča (nalejete trocha liehu do zhášacieho vrchnáčika variča, zapálite a podržíte pod dnom variča.). Po zohriatí už varič zapálite klasickým spôsobom. Tieto variče sa nehodia do mrazov, pretože ich výkon je nedostatočný. V lete však splnia svoj účel na 100% a hlavne ich nadobúdacia cena a prevádzka je omnoho lacnejšia ako prevádzka variča plynového. Taktiež ich jednoduchá konštrukcia znemožňuje akékoľvek zlyhanie variča a nie je potrebná žiadna údržba.

Varic na kvapalny lieh
Varic na kvapalny lieh

Variče na pevný lieh
Tieto variče sú vhodné iba ako núdzové riešenie, pretože ich plameň sfúkne aj stredne silný vietor, ich výkon sa nedá regulovať, tablety pevného liehu (Hexadonu), ktoré sa používajú ako palivo strašne čadia a smrdia. Sú však zo všetkých varičov najlacnejšie. Ide o ľahkú hliníkovú, prípadne oceľovú kompaktnú samonosnú krabičku.

Varic na tuhy lieh


Najbežnejšie sú variče plynové. Pri výbere plynového variča je potrebné venovať pozornosť spojeniu bomby (kartuše) s horákom. Nie každý horák sa dá upevniť na akúkoľvek bombu.

Existujú dva typy spojenia horáku s kartušou.

Závitom, kedy horák naskrutkujete na kartušu. Toto je najbežnejšie a zrejme aj najoptimálnejšie riešenie. Výhodou je rýchla montáž a demontáž. Varič zaberie menej miesta, pretože môžete zvlášť uložiť horák a zvlášť kartušu. Jediné nebezpečie je strhnutie závitu pri necitlivom skrutkovaní.

Bezventilové, takzvané napichovacie. Pri tomto spojení prerazíte kartušu hrotom horáku a vznikne tak jeden pevný celok bomba - horák, ktorý sa dá rozpojiť až po vyhorení všetkého plynu z kartuše. Zrejmou nevýhodou je práve táto nerozpojiteľnosť a pri nešikovnom napichnutí kartuše aj možný únik plynu.

Nie je však nad to keď si niečo uvaríte priamo nad ohňom (len ten začadený ešus).