"Večný" oheň

20.05.2010 12:19

Večný oheň zriaďujeme zo smolnatých, smrekových alebo borovicových "sucháčov", suchých kmeňov asi 30 cm v priemere. Umiestnime 2 kmene nad seba alebo 2 zospodu, a 1 navrch tak, aby medzi nimi bola medzera asi 5 cm. V medzere kmene po celej dĺžke zapálime. Žiara jedného kmeňa udržiava žiaru druhého v pravidelnom vytrvalom, v závetrí asi 10 hodín horiacom ohni, na ktorom je možné aj variť. Vzdialenosť medzi kmeňmi je nutné regulovať.