Panika v krízovej situácii

31.05.2010 15:50

Kto zažil paniku ľudí určite mi dá za pravdu, že panika je veľmi nebezpečný jav a treba jej za každých okolností predchádzať! Určite vám teraz letí hlavou myšlienka: ale ako? Veľmi dobrá otázka! Ako zabrániť panike, keď sa už dav ľudí dal do pohybu a ja som v ňom! Takáto situácia môže predstavovať už iba boj o holý život, kedy nemôžeme brať ohľad na ostatných! Je to až "hrozná" predstava, že sa môžeme dostať do takejto vážnej - život ohrozujúcej situácii veľmi jednoducho, veď posúďte : požiar kina, na diskotéke, v super markete, v škole, v závode, v budovách, resp. explózia v spomenutých objektoch, panika na mítingu, teroristický útok - napr. použitie BOL a pod. V zlomku sekundy "všetci" ľudia sa okamžite chcú dostať von a za každú cenu sa zachrániť, pretože sa cítia ohrození ( človek pod vplyvom emócií je schopný obetovať aj svojich najbližších! ). Ľudia reagujú pudovo, t.j. iracionálne na základe svojich inštinktov, ľudia sa bezhlavo rozbehnú k východu, kde vznikne lievikový efekt a riziko ušliapania a udusenia ľudí. Ušliapať niekoho dav môže na ľubovoľnom mieste, kde dôjde k pádu osoby na zem. Ďalšie nebezpečné miesto predstavujú schody ( ak sa dá, držte sa zábradlia! ), zlomy chodieb a pod.

 

Ak ľudia vplyvom emócií podľahnú hrôze, strachu a na základe iracionálneho myslenia pocítia bezvýchodiskovosť situácie, tak takýto ľudia budú reagovať tými najnižšími pudmi.

 

Panika sa prejavuje dvoma spôsobmi :

pudovým útekom - veľmi nebezpečné!

apatiou - ľudia podľahnú beznádejnosti a svoj život nechávajú napospas osudu

 

V takejto situácii máme dve možnosti :

pokúsime sa zachovať pokoj medzi ľuďmi - reagovať musíme okamžite ako zaregistrujeme nebezpečenstvo, pretože ak sa ľudia dajú do pohybu ( krik, beh - panika ), už naše snaženie bude zbytočné ( dav nás jednoducho zvalcuje ). Postavíme sa a rozhodným hlasom zakričíme : pokoj, pomaly, pomaly, je to v pohode, kľud, nič sa nedeje!!! Pomaly opustíme sálu! Po jednom, v kľude, máme čas!!!

ak sa nám nepodarí zachovať pokoj medzi ľuďmi, tak sa musíme postarať o seba, resp. ak to situácia umožňuje, o ľudí v našej bezprostrednej blízkosti.

Ak sme blízko dverí a dav by nás ohrozil, tak ohrozený priestor musíme opustiť medzi prvými, teda čo najskôr. Okamžite informujeme záchranárov ( RZP, Hasičov, Políciu a pod. ) a zabezpečujeme čo najrýchlejšie opustenie priestoru ľuďmi pri východe, takto zvýšime priechodnosť východu! Ak sme ďalej od dverí a začlenenie sa do bezhlavo unikajúceho davu predstavuje značné riziko, radšej počkáme a vyhodnotíme situáciu a podľa potreby : vyrobíme si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, pokúsime sa uhasiť požiar, k úniku môže existovať aj nepovšimnutý bočný východ, okno, poskytneme prvú pomoc zraneným a pod.

 

Treba si uvedomiť, že pri bežných situáciách by ohrozené osoby vo väčšine prípadov bez problémov opustili ohrozený priestor v požadovanom čase, t.j. bez zranenia. Emócie niektorých ľudí ale prerastú až do nepríčetného stavu a reakcia týchto ľudí nie je úmerná závažnosti situácie. Vzniká panika, ktorá pri evakuácii väčšieho počtu ľudí z ohrozeného priestoru často spôsobí ušliapanie a udusenie značnému množstvu ľudí, ktorí ani neboli v priamom ohrození života.

 

Prax jasne dokazuje, že ľudia, ktorí sú informovaní, t.j. poznajú ohrozenie a vedia ako sa majú chovať v konkrétnej situácii, takýto ľudia dokážu reálne posúdiť ohrozenie a v maximálnej miere mu aj čeliť, aj v tom prípade, že sú si vedomí ohrozenia vlastného života.

Inými slovami : stupeň iracionálneho jednania, jednania pod vplyvom silných emócií ( pudov ) je priamo úmerný nedostatku informácií a nie riziku situácie!!!

 

Ďalej je veľmi dôležité si uvedomiť, že každý človek je psychicky ovplyvniteľný. Jeden človek môže na svoju stranu strhnúť svojim konaním celú skupinu ľudí. Je teda na vás, či necháte celý kolektív podľahnúť panike, alebo či strhnete ľudí na svoju stranu a zabránite panike. Je veľmi dôležité byť pripravený na situácie, pri ktorých existuje riziko vzniku paniky, aby ste mohli a vedeli zareagovať okamžite a správne! Verte, že ak včas začnete ľudí upokojovať, pridajú sa k vám ďalší ľudia, ďalší a ďalší a spolu zabránite k vzniku paniky!

 

Ak sa nachádzate v lokalite, kde existuje riziko vzniknutia paniky ľudí, je dobré byť na okraji a v mieste, kde sa dá ohrozený priestor opustiť okamžite. Ale neutečme hneď, vždy sa pokúste ľudí upokojiť a zabezpečte evakuáciu ľudí z ohrozeného priestoru. Život ľudí je vo vašich rukách!

 

Prevencia :

 

Pravidelným cvičením evakuácie je možné predchádzať panike, nakoľko ľuďom do podvedomia sa zapíšu nácviky evakuácie - ich priebeh. Potom ľudia v krízovej situácii budú reagovať podvedome, t.j. okamžite, a čo je najdôležitejšie, budú reagovať správne!

 

V prípade škôl, podnikov a budov sa počas evakuácie ošetrí aj koordinácia činnosti osôb, ktoré sú zodpovedné za evakuáciu. Je potrebné, aby osoby určené k riadeniu a realizácii evakuácie mali svojich kvalitne pripravených zástupcov. Osoby musia byť počas nácvikov evakuácií okrem iného informované o osobách, ktoré riadia a realizujú evakuáciu a o ich zástupcoch.

 

V článku "Teroristi použili bojové otravné látky" :

 

Ak ste v dave, najskôr zabezpečte svoju bezpečnosť - smer vetra je nepodstatný, ak vám hrozí "zvalcovanie" davom - snažte sa dostať na kraj davu ( odporučuje sa byť vždy na kraji väčšej skupiny ľudí, ak sa niečo "zomelie", rýchlo utečiete do bezpečia !!! Pamätajte nato !!! ) - určite vás niekto sotí alebo potkne, preto majte ruky voľné ( ihneď zahoďte tašky ) a snažte sa zachytiť rukami pri páde - za žiadnych okolností nesmiete spadnúť !!! ( ľahko sa to píše - ja viem, ale snažte sa nespadnúť !!! ) - zachyťte sa aj unikajúceho "kolegu" ( v dave je vhodné rukami sa stále pridržiavať utekajúcich kolegov » utekajúci dav je nepredstaviteľná "trma - vrma" !!! - očami pozerajte najmä pod nohy, v zornom uhle budete stíhať sledovať blízke okolie - pozeranie do zadu vám nepomôže, to najskôr spadnete.