06. Šok

31.05.2010 18:05

Ako a prečo vzniká šok ?

 

Ak tkanivá postihnutého sú nedostatočne prekrvené, potom hrozí vznik šoku u postihnutého.

 

Nedostatočné prekrvenie tkanív spôsobuje:

 • porušená funkcia srdca
 • nezodpovedajúce množstvo krvi v cievnom systéme: prudké vonkajšie alebo vnútorné krvácanie
 • nezodpovedajúce množstvo plazmy krvi v cievnom systéme: strata plazmy pri rozsiahlych popáleninách
 • porušený cievny systém

Nezabudnite prosím:

pri veľkom strachu a bolesti postihnutého sa môže rozšíriť cievne riečisko postihnutého tak, že cirkulujúci objem krvi sa zmenší natoľko, že postihnutému hrozí šok.

 

Dá sa konštatovať:

pravdepodobnosť vzniku šoku reálne existuje pri každom type a rôznom rozsahu zranenia, resp. šok ohrozuje človeka prežívajúceho veľký strach, napr. pri (po) autonehode.

 

Nezabudnite prosím:

riziko vzniku šoku nikdy nepodceňujeme a doporučujeme pri každom ošetrení zabezpečiť protišokové opatrenia.

 

Príznaky šoku:

 • koža je studená a spotená
 • postihnutý je nepokojný, trpí úzkosťou, je apatický, je ospalý - môže zívať
 • postihnutý môže cítiť nevoľnosť, môže vracať
 • postihnutý je bledý alebo sivastý
 • rýchly a zle hmatateľný pulz
 • plytké a zrýchlené dýchanie
 • silný pocit smädu
 • postihnutý môže byť v bezvedomí, resp. môže upadnúť do bezvedomia

Hlavný cieľ prvej pomoci je v zabezpečení prekrvenia hlavy (mozgu), srdca a pľúc postihnutého. Súčasne zabezpečíme rýchly prevoz do nemocnice - čo najskôr voláme RZP!

 

 • postihnutého sa snažíme upokojiť: pekné a milé slová urobia veľa (ľudský prístup)
 • vyšetrenie a ošetrenie vykonávame šetrne
 • zabezpečíme postihnutému pokojné prostredie - postihnutým hýbeme čo najmenej (pozor na možné poranenie chrbtice)
 • postihnutému zabezpečíme dostatočné teplo: postihnutého prikryjeme (zabalíme) hliníkovou fóliou, dekou a pod. Postihnutého izolujeme aj od zeme, napr. dekou, uterákmi, bundou a pod.
 • zabezpečíme protišokovú polohu, viď. nižšie. Hlavu postihnutého otočíme nabok, čím znížime riziko vdýchnutia vývratkou. Ak hrozí vracanie, postihnutého uložíme do stabilizovanej polohy na boku. Nohy sa pridvihnúť dajú čiastočne aj v tejto polohe.
 • v prípade veľkej straty krvi (hlava, chrbtica a dolné končatiny nie sú poranené) postihnutého uložíme do autotransfúznej polohy, viď. nižšie. Hlavu postihnutého otočíme nabok, čím znížime riziko vdýchnutia vývratkov. Ak hrozí vracanie, postihnutého uložíme do stabilizovanej polohy na boku. Nohy sa pridvihnúť dajú čiastočne aj v tejto polohe.
 • stav postihnutého kontrolujeme nepretržite do príchodu RZP - sledujeme pulz, dýchanie, stav vedomia
 • v prípade nutnosti resuscitujeme
 • postihnutému nepodávame tekutiny, potravu, postihnutý nesmie fajčiť

Tekutiny nepodávame:

 • pri príznakoch šoku
 • pri podozrení poranenia brucha
 • pri poranení hlavy
 • pri poraneniach, ktoré si vyžadujú ošetrenie v celkovej anestézii (ťažké celkové poranenia, otvorené zlomeniny, zlomeniny dlhých kostí a pod.)
 • postihnutým, ktorí vracajú alebo majú nutkanie na vracanie
 • postihnutým, ktorí nie sú pri plnom vedomí a postihnutým, ktorí môžu upadnúť do bezvedomia

Takýmto postihnutým vlhčíme pery a jazyk studenou vodou pri silnom pocite smädu.

 

Proti šoková poloha:

 • poloha v ľahu na chrbte s podloženými nohami do výšky 30 až 40 cm
 • na podloženie nôh poslúži stolička (hranu stoličky opatríme napr. uterákom), batoh, knihy a pod.

Auto transfúzna poloha - v prípade veľkej straty krvi:

 • poloha v ľahu na chrbte s vysoko zdvihnutými nohami, nohy s trupom zvierajú uhol okolo 110 stupňov

UPOZORNENIE:

 • hlava, chrbtica a dolné končatiny nesmú byť poranené, ak postihnutého chceme uložiť do auto transfúznej polohy
 • nohy postihnutého oprieme o stenu, strom, auto, poprípade ich pridržíme my