08. Vykĺbenie - Vytknutie

31.05.2010 18:10

Vykĺbenie a vytknutie vzniká pri silovom zaťažení kĺbu, pri ktorom zaťažujúca sila je väčšia, ako celková pevnosť väziva v danom smere.

 

Spoločné príznaky :

 • zranený kĺb je bolestivý na dotyk a pri pohybe
 • kĺb opuchne a môže vzniknúť krvný výron

 

Vykĺbenie

Kĺbové plochy, resp. kosti v kĺbe zmenia vzájomnú polohu natrvalo. Najčastejšie sa jedná o kĺby ramena a prstov, resp. palcov.

Popri vykĺbeniu môže dôjsť k popretŕhaniu kĺbových väzív, k roztrhnutiu kĺbového puzdra, resp. dochádza k poraneniu okolitých mäkkých tkanív, čo spôsobí vnútorné krvácanie a vytvorenie krvného výronu.

 

Ďalšie príznaky :

 • postihnutý kĺb je "nefunkčný" - postihnutý nemôže hýbať so zraneným kĺbom, resp. s postihnutou časťou tela
 • môže vzniknúť viditeľná zmena dĺžky končatiny - predĺženie, resp. jej skrátenie
 • môže prísť k otvorenému vykĺbeniu »» vzniká vonkajšie krvácanie
 • ak prišlo k vykĺbeniu väčších kĺbov, resp. k otvorenému vykĺbeniu, potom na postihnutom môžeme vidieť príznaky šoku :
  postihnutý je bledý
  koža postihnutého je spotená a studená
  dýchanie je plytké a zrýchlené
  postihnutý pociťuje nevoľnosť - môže vracať a je slabý
  postihnutý je nepokojný a má pocit úzkosti
  postihnutý môže upadnúť do bezvedomia

UPOZORNENIE :

NIKDY NEMENÍME POLOHU VYKĹBENEJ KONČATINY !!!

Takto môžeme postihnutému poškodiť okolité tkanivá postihnutého kĺbu a nervy, resp. spôsobili by sme postihnutému VEĽMI VEĽKÚ bolesť.

 

Popri tomto zranení môže byť súčasne aj zlomenina, treba na to myslieť.

 

Prvá pomoc :

 • zranená je horná končatina :
  postihnutého uložíme do polohy posediačky
  ak sú príznaky šoku, postihnutého uložíme do polohy poležiačky na chrbát
 • zranená je dolná končatina :
  postihnutého uložíme do polohy poležiačky na chrbát
 • postihnutú časť znehybníme - znehybňujeme cez odev a v danej polohe
 • zranená je horná končatina - hornú končatinu znehybníme závesom
 • zranená je dolná končatina - na znehybnenie použijeme dlahy, postupujeme ako pri zlomeninách
  ak je dostupná RZP, potom pri vykĺbení bedrového kĺbu dolnú končatinu iba opatrne primerane podložíme
 • pri príznakoch šoku zabezpečíme proti šokové opatrenia
 • postihnutému nedávame piť a ani potravu
 • postihnutého pri poranení dolnej končatiny premiestňujeme na nosidlách, treba ísť opatrne, nakoľko každý otras je bolestivý

Prvá pomoc pri otvorenom vykĺbení :

 • najskôr ošetríme ranu - viď. otvorená zlomenina, potom znehybníme končatinu tak, ako sme písali vyššie
 • ako sme písali, hrozí tu šok, preto :
  pri príznakoch šoku zabezpečíme proti šokové opatrenia
  postihnutému nedávame piť a ani potravu

 

VYTKNUTIE

Kĺbové plochy, resp. kosti v kĺbe zmenia vzájomnú polohu dočasne - na krátky časový okamih. Najčastejšie sa jedná o vytknutie členka.

 

Popri vytknutiu môže dôjsť k natiahnutiu, resp. k natrhnutiu kĺbových väzov, dochádza k poraneniu okolitých mäkkých tkanív, čo spôsobí vnútorné krvácanie a vytvorenie krvného výronu.

 

Prvá pomoc :

 • postihnutého uložíme do polohy posediačky, resp. ho uložíme do polohy poležiačky na chrbát tak, aby mu poloha zabezpečila maximálne pohodlie
 • na postihnutý kĺb prikladáme studený obklad - zmiernime bolesť a zamedzíme vznikaniu opuchu a krvného výronu
 • ak je opuch veľký a bolesť pretrváva, postihnutý kĺb znehybníme ako pri zlomeninách a zabezpečíme lekárske ošetrenie