09. Zlomeniny

31.05.2010 18:18

 1. úvod
 2. rozdelenie zlomenín
 3. príznaky zlomenín
 4. prvá pomoc pri zlomeninách
 5. zlomenina ramennej kosti
 6. zlomenina predlaktia
 7. zlomenina kostí zápästia a ruky
 8. zlomenina dolnej končatiny - stehnová kosť
 9. zlomenina dolnej končatiny - predkolenia
 10. zlomenina panvy
 11. zlomenina kľúčnej kosti
 12. zlomenina lopatky
 13. zlomenina členka a nohy

1. Zlomeniny patria medzi veľmi bolestivé zranenia, čo má za následok šok postihnutého pri zlomeninách dlhých kostí na dolných končatinách a zlomeninách panvy.

Pri zlomeninách vznikne vnútorné krvácanie do okolitých tkanív.

 

Pre možnosť lepšieho posúdenia rozsahu a závažnosti zranenia postihnutého uvedieme straty krvi pri zlomeninách (údaje platia pre dospelého človeka), nakoľko pri viacerých zlomeninách a súčasne s prudkým vonkajším krvácaním je život postihnutého vážne ohrozený:

 • predkolenie: 600 ml krvi
 • stehnová kosť: 1000 - 1500 ml krvi
 • panva: 2000 ml krvi
 • predlaktie: 200 - 300 ml krvi
 • rameno: 400 ml krvi


 

2. Rozdelenie zlomenín:

 • otvorené zlomeniny: koža nad miestom zlomu je porušená: hrozí infekcia rany a kosti
 • zatvorené zlomeniny: koža nad miestom zlomu nie je porušená

 

  3. Príznaky zlomenín:

 • prenikavá bolesť
 • zmena tvaru
 • opuch a krvný výron v mieste zlomeniny
 • porušená koža: otvorené zlomeniny

 

4. Prvá pomoc pri zlomeninách - znehybníme zlomeniny:

 • ošetrovanie treba prevádzať mimoriadne šetrne, nakoľko spôsobili by sme postihnutému veľké bolesti (zväčšili by sme riziko šoku), úlomky kostí by mohli ešte viac poškodiť okolité tkanivo a vnútorné krvácanie by sa zväčšilo
 • ošetrenie zlomenín podľa možnosti vykonávame na mieste úrazu

Ak musíme odsunúť postihnutého, potom musíme zlomeninu dostatočne podoprieť:

k tomuto je potrebný väčší počet záchranárov (najskúsenejší riadi odsun).

Pokiaľ sa jedná o zlomeniny dolných končatín a chrbtice, je vhodné postihnutého odsunúť pri väčšej vzdialenosti na improvizovaných nosidlách: široká doska, dvere (pri poranení chrbtice nepodkladáme hlavu!!!).

 • pri zlomeninách horných končatín ošetrujeme postihnutého v sede
 • pri zlomeninách dolných končatín ošetrujeme postihnutého v polohe v ľahu na chrbte
 • pri zlomeninách rebier ošetrujeme postihnutého v polosede: postihnutý zaujme pohodlnú polohu v miernom predklone v sede
 • znehybnenie zlomenín - použijeme improvizované dlahy: lyžiarska palica, lyže, haluz, trojrohá šatka, stočená hrubšia a dlhšia tkanina a pod.

Poznámka:

pri zatvorených zlomeninách odev nedávame dole - znehybňujeme cez odev.

Ak presakuje krv v mieste zlomeniny cez odev, podľa všetkého sa bude jednať o otvorenú zlomeninu ktorú musíme ošetriť, a preto ranu treba sprístupniť - doporučuje sa odev rozstrihnúť, rozrezať, poprípade roztrhnúť (treba byť veľmi opatrný, aby sme nespôsobili ďalšie zranenie postihnutému a ani sebe!!!).


   

Znehybnenie hornej končatiny:

 

5. Zlomenina ramennej kosti:

 

Príznaky:

 • zodpovedajúca horná končatina bezvládne visí pri tele
 • miesto zlomeniny je citlivé na dotyk, deformácia

Prvá pomoc:

 • znehybnenie hornej končatiny
 • zabezpečíme ďalšie proti šokové opatrenia
 • zabezpečíme privolanie RZP
 • kontrolujeme stav postihnutého

 

6. Zlomenina predlaktia:

 

Príznaky:

 • miesto zlomeniny je citlivé na dotyk, deformácia
 • predlaktie môže byť ohnuté, poprípade skrátené
 • postihnutý si podopiera predlaktie

Prvá pomoc:

 • znehybnenie hornej končatiny - je vhodné použiť dlahu, ktorú prikladáme zo spodnej časti predlaktia, dlaha podopiera aj ruku s prstami
 • transport postihnutého na odborné ošetrenie

 

7. Zlomenina kostí zápästia a ruky:

 

Príznaky:

 • bolesť pri pohybe zápästia, resp. ruky
 • miesto zlomeniny je citlivé na dotyk

Prvá pomoc:

 • znehybnenie hornej končatiny - je vhodné použiť dlahu, ktorú prikladáme zo spodnej časti predlaktia, dlaha podopiera aj ruku s prstami
 • transport postihnutého na odborné ošetrenie

Najvýhodnejšie je použiť trojrohú šatku o rozmeroch strán (pripomenieme označenie trojuholníka z hodiny matematiky) a=70cm b=70cm c=100cm.

 

 • rozprestretú šatku podsunieme pod zlomenú hornú končatinu tak, aby sme jeden koniec najdlhšej strany šatky mohli dať na plece nezranenej hornej končatiny a koniec šatky strán "a" "b" presahuje 8 až 10 cm za lakeť zlomenej hornej končatiny

Poznámka:

rameno s predlaktím zviera pravý uhol, t.j. 90 stupňový uhol.


 

 • druhý koniec najdlhšej strany šatky dáme na plece zranenej hornej končatiny a konce spojíme uzlom tak, aby uzol netlačil na chrbticu - uzol leží na boku krku postihnutého
 • koniec šatky pri lakti prichytíme k šatke zatváracím špendlíkom
 • ešte musíme takto znehybnenú hornú končatinu zafixovať k trupu: môžeme použiť dve zložené trojrohé šatky (zložené pozdĺž najdlhšej strany). Zloženú šatku priložíme rovnobežne s predlaktím tesne nad ním a obvinieme okolo hrudníka a spojíme uzlom na boku hrudníka pri zdravej hornej komčatine. Druhú šatku priviažeme rovnako vyššie o pár centimetrov.

Poznámka:

šatky okolo hrudníka doťahujeme s citom, aby sme nebránili voľnému dýchaniu.


 

8. Zlomenina dolnej končatiny - stehnová kosť:

 

Príznaky:

 • silná bolesť pri pokuse o pohyb dolnou končatinou
 • miesto zlomeniny je citlivé na dotyk
 • deformácia: zakrivenie, skrátenie
 • príznaky rozvinutého šoku

Prvá pomoc:

potrebujeme dve dlahy o rôznej dĺžke (viď nižšie) - prikladajú sa z bokov:

 • vnútorná dlaha sa prikladá od hornej časti stehna a presahuje za chodidlo
 • vonkajšia dlaha sa dáva do podpazušia ruky a presahuje za chodidlo. Ak nemáme dostatočne dlhú dlahu, tak stačí aby začínala od pása.
 • dlahy zafixujeme k nohe napr. zloženými trojrohými šatkami: pri členku, pod a nad kolenom, pri hornej časti stehna, v oblasti pásu a pri podpazuší
 • zabezpečíme ďalšie protišokové opatrenia
 • zabezpečíme privolanie RZP
 • kontrolujeme stav postihnutého

Poznámka:

ak RZP príde do pol hodiny k postihnutému, potom stačí znehybniť zlomenú stehnovú kosť obložením predmetmi.


   

9. Zlomenina dolnej končatiny - predkolenia :

 

Príznaky:

 • silná bolesť pri pokuse o pohyb dolnou končatinou
 • miesto zlomeniny je citlivé na dotyk
 • deformácia: zakrivenie, skrátenie

Prvá pomoc:

 • pri ošetrení postupujeme podobne ako pri zlomenej stehnovej kosti s tým rozdielom, že vonkajšia dlaha bude kratšia - prikladá sa k hornej časti stehna
 • zabezpečíme ďalšie proti šokové opatrenia
 • zabezpečíme privolanie RZP
 • kontrolujeme stav postihnutého

 

10. Zlomeniny panvy:

 

Ako sme spomínali, zlomeniny panvy patria k veľmi vážnym poraneniam - silné vnútorné krvácanie. Musíme predpokladať poškodenie orgánov, ktoré sú v panvovej časti: močový mechúr, močová rúra, pohlavné orgány. Zlomeniny panvy spôsobujú najmä: autonehody, pády z veľkej výšky pri dopade na dolné končatiny, zavalenia a pod.

 

Príznaky:

 • silné bolesti v oblasti panvy
 • postihnutý nie je schopný postaviť sa
 • príznaky rozvinutého šoku

Prvá pomoc:

 • postihnutého uložíme do polohy v ľahu na chrbte, kolená mierne oddialime a podložíme
 • zabezpečíme ďalšie proti šokové opatrenia
 • zabezpečíme privolanie RZP !!!
 • kontrolujeme stav postihnutého

 

11. Zlomenina kľúčnej kosti:

 

Zlomenina kľúčnej kosti vzniká najmä pri páde na vystretú hornú končatinu, napr. pád z bicykla na vystretú ruku.

 

Príznaky:

 • hmatateľný výčnelok v mieste zlomeniny kľúčnej kosti
 • bolesť pri pohybe v pleci, resp. rukou
 • plece na strane zlomenej kľúčnej kosti je znížené

Prvá pomoc:

 • ošetrenie zrealizujeme v polohe posediačky
 • pri ošetrení postupujeme podobne ako pri znehybnení hornej končatiny s trojrohými šatkami s tým rozdielom, že dlaň leží na hrudnej kosti
 • transport postihnutého na odborné ošetrenie

 

12. Zlomenina lopatky:

 

Zlomenina lopatky vzniká najmä úderom na lopatku, napr. pád z výšky.

 

Príznaky:

 • bolesť v lopatkovej časti pri dvíhaní zodpovedajúcej ruky

Prvá pomoc:

 • ošetrenie zrealizujeme v polohe posediačky
 • pri ošetrení postupujeme podobne ako pri znehybnení hornej končatiny s trojrohými šatkami - znehybníme zodpovedajúcu hornú končatinu
 • transport postihnutého na odborné ošetrenie

 

13. Zlomenina členka a nohy:

 

Príznaky:

 • silná bolesť pri pokuse o pohyb dolnou končatinou, resp. členkom
 • miesto zlomeniny je citlivé na dotyk
 • deformácia: môže byť aj vykĺbený kĺb
 • opuch

Prvá pomoc:

 • ošetrenie zrealizujeme v polohe poležiačky naznak
 • podložíme predkolenie
 • použijeme tzv. U dlahu, napr. stočenú hrubšiu a dlhšiu tkaninu - deka, froté uterák a pod.
 • U dlahu priložíme k nohe, resp. na predkolenie z bokov
 • dlahu prichytíme k predkoleniu napr. zloženými trojrohými šatkami
 • transport postihnutého na odborné ošetrenie