01. Ako zavolať rýchlu zdravotnícku pomoc

31.05.2010 14:56

NA TELEFÓNNE ČÍSLO 155 (tiesňové volanie - číslo bez predvoľby) NAHLÁSIME JASNE, ZROZUMITEĽNE A STRUČNE:

  • miesto nehody: ulica, číslo, mesto/obec, orientačný bod (ak je poloha zložitejšia, je vhodné určiť dobre viditeľný, resp. známy orientačný bod s tým, že presnú polohu zadefinujeme až po výjazde RZP, dispečing bude vysielačkou informovať posádku RZP)
  • druh nehody: autonehoda dvoch vozidiel - tri osoby zaklinené - potrebujeme hasičov.

POZNÁMKA:

- pri autonehode je potrebné vypnúť zapaľovanie poškodeného vozidla.

- v prípade požiaru hrozí u benzínových vozidiel výbuch.

 

V prípade požiaru treba zistiť rozsah a miesto požiaru vozidla:

- oheň bezprostredne ohrozuje posádku vozidla?

- je k dispozícii ručný hasiaci prístroj? Postačí na uhasenie požiaru?

- treba zavolať hasičov?

- hrozí výbuch - treba transportovať ranených do bezpečnej vzdialenosti od havarovaného vozidla?

  Treba zistiť, či posádka vozidla nie je zaklinená vo vozidle - treba volať hasičov? , t.j. technickú prvú pomoc.


  • počet ranených: 5
  • vážnosť postihnutia: 1 osoba v bezvedomí, 2 ťažké a 2 ľahké zranenia (z týchto dvoch údajov závisí počet sanitných vozidiel na výjazd)
  • poskytnutú prvú pomoc, ak sa už poskytla: stabilizovaná poloha postihnutého v bezvedomí, zastavenie krvácania a pod.
  • meno a telefónne číslo odkiaľ sa volá: dispečing si môže overiť spätným volaním, či sa nejedná o planý poplach, resp. môže sa spätne skontaktovať s miestom nehody v prípade nutnosti ďalších doplňujúcich údajov.
  • informácie požadované dispečingom:
  • ak voláme z mobilného telefónu a z miesta nehody, môžeme v prípade nutnosti konzultovať zranenia a správny postup prvej pomoci, resp. spätne nám zavolá doktor, ktorého upovedomí dispečing RZP.


POZNÁMKA:

Poradie údajov netreba dodržať, treba ale presne zadefinovať ČO SA STALO, A KDE!!!

Preto je dobré, aby telefonovala skúsená osoba, ktorá zachová kľud!!!

 

Ak sme sami a ranený je/ranení sú v bezprostrednom ohrození života, musíme urobiť potrebné úkony zachraňujúce život: zastavenie prudkého krvácania, ak je potrebné umelé dýchanie, resp. kardiopulmonálna resuscitácia, musíme najskôr resuscitovať aspoň dve minúty, potom rýchlo voláme RZP a pokračujeme v resuscitácii.

 

Tu rozhoduje vzdialenosť telefónu, resp. druhej osoby, niekedy postačí riadne zakričať o pomoc popri resuscitácii. Ak je pomoc príliš vzdialená je potrebné rozumne zvážiť vhodnosť volania, nakoľko na dlhšie prerušená resuscitácia môže mať za následok vážne ohrozenie života a zdravia postihnutého.