05. Anafylaktický šok

31.05.2010 15:10

Anafylaktický šok - silná alergická reakcia :

Anafylaktický šok môže vzniknúť veľmi rýchlo, t.j. za niekoľko sekúnd, resp. minút po bodnutí hmyzom alergickej osoby, resp. po podaní liečiv injekciou.

 

Príznaky :

 • na postihnutom vidíme príznaky šoku :
  postihnutý je bledý
  koža postihnutého je spotená a studená
  dýchanie je plytké a zrýchlené
  postihnutý pociťuje nevoľnosť - môže vracať a je slabý
  postihnutý je nepokojný a má pocit úzkosti
  postihnutý môže upadnúť do bezvedomia
 • postihnutý môže pociťovať zvieranie hrudníka
 • v príznakoch šoku sme písali, že postihnutý dýcha plytko a rýchlo - doslova môže panicky lapať po vzduchu
 • pulz je rýchly
 • môže vzniknúť opuch tváre

Prvá pomoc :

 • zabezpečíme protišokové opatrenia a dýchacie cesty udržujeme priechodné
 • zabezpečíme urýchlene RZP
 • ak postihnutý upadne do bezvedomia a jeho dýchanie je nedostatočné, treba začať s umelým dýchaním z pľúc do pľúc
 • ak postihnutý upadne do bezvedomia a jeho dýchanie je dostatočné, postihnutého uložíme do stabilizovanej polohy na boku
 • kontrolujeme pulz »» nepriama masáž srdca