Brailovo písmo

21.05.2010 16:16

Brailovo písmo je písmo používané zrakovo postihnutými spoluobčanmi. Je to vlastne taká tabuľka s šiesti možnými bodmi, ktoré sa rôzne kombinujú, aby dali dohromady písmeno (aspoň podľa Brailovej abecedy). Brailova abeceda sa od tej našej nijak nelíši, snáď až na dve výnimky, ktorými sú výnimočné písmeno OU, znak, ktorý signalizuje začiatok čísel, a tri možné znaky pre číslovku 10.

ABECEDA

ČÍSLOVKY