Brúsenie noža jednoduchšie

30.05.2010 13:26

Na brúsenie noža zvyčajne postačuje dvojstrany brúsny kameň (kameň s hrubozrnnou a jemnozrnnou stranou). Hrubozrnná strana slúži na vytvorenie profilu ostria a jemnozrnná strana na jeho vyhladenie.

Čepeľ noža musí byť pred brúsením čistá a zbavená mastnoty.

Brúsny kameň musí byť pred brúsením čistý a dobre nasiaknutý vodou, preto ho pred brúsením ponorte na 20 až 30 minút do vody. Počas brúsenia je potrebné kameň často oplachovať vodou, aby sa z jeho povrchu odstránila sivá pasta. Táto pasta zanáša póry kameňa a kameň neostrí ale otupuje.

Tak ako kameň aj čepeľ noža je potrebné počas brúsenia oplachovať vodou.

Počas brúsenia má byť na povrchu kameňa vždy vrstvička vody.

Pri brúsení pohybujte nožom po kameni vždy proti ostriu, šikmo od rukoväti ku špičke noža, akoby ste chceli z kameňa odrezať tenký plátok.

 

Brusenie noza

 

Čepeľ je potrebné brúsiť vždy niekoľkými ťahmi po kameni z jednej strany a potom z druhej, tak aby vznikal súmerný klin.

Krátku čepeľ veďte po kameni na jeden ťah po celej jej dĺžke. Dlhú čepeľ brúste po častiach, tak, že s každým novým ťahom postupujte po ostrí o kúsok ďalej až ku špičke noža.

Počas brúsenia je potrebné starostlivo dodržiavať odklon čepele od kameňa. Podľa typu noža a Vašej voľby má byť 5 až 10 stupňov.

Brúsny kameň je potrebné po skončení brúsenia dobre opláchnuť (najlepšie pod tečúcou vodou) a nechať vysušiť.

Niekoľko zásad pre zaobchádzanie s nožom

 

Nôž nepoužívajte ako:

skrutkovač ani kladivo

páčidlo na otváranie debien a vyťahovanie klincov

otvárač na konzervy

dláto, alebo klin na štiepanie dreva

kolík, nezabodávajte ho do zeme, poškodzuje sa tým ostrie

ražeň, chráňte nôž pred ohňom a žiarom, zahriatie mení zakalenie ocele a zmäkčuje ju !!!