Dezinfekcia vody

23.05.2010 10:34

Mnohé zdroje môžu byť kontaminované, alebo znečistené, preto je potrebné vodu dezinfikovať.

Prevarovaním vody
• Vodu variť po dobu jednej minúty pri hladine mora a pridajte jednu minútu na každých 300 m nadmorskej výšky, alebo prevarujte vodu 10 minút bez rozdielu na to, kde sa nachádzate.
• Voda sa musí variť búrlivým varom. Po tejto dobe možno vodu po ochladení bez nebezpečenstva piť.
• prevarená voda nie je chutná. Odporúčame jej chuť vylepšiť niekoľkonásobným prelievaním z nádoby do nádoby (okysličením), prídavkom soli apod.

Destilácia vody
Proces, pri ktorom zahrievaním vody v nádobe na bod varu vzniká para. Paru odvádzame do nejakého druhu chladiča, kde sa zráža opäť vo vodu, ktorú zachytávame vo vhodnej nádobe. Takto pracuje klasický destilačný prístroj.

Solárny destilátor

Využíva k odparovaniu vody tepelnej energie slnka. Vo svojom princípe je to v najjednoduchšom príklade tepelne izolovaná drevená debna, ktorá má na dne širokú nádobu na znečistenú vodu. Vrchná časť destilátora je šikmá a tesne zakrytá sklom. Destilátora je nasmerovaný k slnku tak, aby do neho dopadalo čo najviac slnečného žiarenia. Odparené voda sa usadzuje na chladnom skle o po ňom steká do žliabku umiestneného na dolnej časti skla, odkiaľ ju odvádzame do nádoby.

Núdzový solárny destilátor
Tento druh solárneho destilátora môžeme využiť všade na svete, kde je dostatok slnečného žiarenia. Je to zariadenie, ktoré možno ľahko skonštruovať s minimálnymi požiadavkami na materiál.

Je vhodný aj do púští a bezvodých oblastí. Na pokrytie dennej potreby vody v púšti, nám postačia tri takéto destilátory. Môžeme ich vybudovať v piesku, či hline. Tento destilátor vyťahuje z pôdy spoľahlivo vlhkosť aj na miestach o ktorých by ste to nikdy nepredpokladali.

Znalosť konštrukcie tohto typu destilátora už neraz zachránila život ľuďom, ktorí sa bez vlastnej vôle ocitli bez pomoci v púšti po závade na automobile, alebo lietadle.

Na zhotovenie tohto destilátora potrebujete:
• priehľadná plastovú fóliu o rozmeroch cca 120 x 120 cm.
• Nádobu na čistú vodu, alebo akúkoľvek núdzovú nádobu.
• Asi 120 cm hadičky, ak chceme priebežne piť bez toho aby sme prerušili proces destilácie.
• Kúsok kameňa na zaťaženie stredu fólie, aby sa vytvoril kužeľ po ktorom bude stekať kondenzovaná voda do nádoby (možno nahradiť hrstí piesku, alebo hliny).
• Tieto komponenty odporúčame mať vo svojej núdzovej výbave na všetkých cestách do opustených oblastí.
Konštrukcia vyplýva z obrázku uvedeného nižšie. Pri konštrukcii solárneho destilátora podľa tohto obrázku je potrebné zabezpečiť, aby sa fólia nedotýkala povrchu znečisteného kontaminovanou vodou.V púšťach kde voda chýba, položíte fóliu len cez dieru vyhrabanú v piesku.

Nezabudnite vždy po dvoch cykloch naplnenia nádoby vodou, vyhrabať dieru na inom mieste.