Diaľkové signály

21.05.2010 16:09

Diaľkové signály sa používajú pre prepis abecedy. Využívali sa hlavne v námorníctve, v letectvu a pri telefonovaní.