Improvizovaný kompas

23.05.2010 12:27

Postup na zhotovenie improvizovaného kompasu.

Konštrukcia
Improvizovaný kompas môžete zostrojiť pomocou kusa železného kovu, ktorý môže byť v tvare ihly, alebo dvoj britvej žiletky a kusa nekovovej retiazky, alebo dlhého vlasu, na ktorý kov zavesíme.


• Kov môžete zmagnetizovať alebo spolarizovať pomalým trením hodvábom v jednom smere, alebo premysleným opatrným preťahovaním kovu skrz vlasy.
• Kov môžete tiež zmagnetizovať tým, že ho budete trieť jedným pólom magnetu. Vždy trite iba jedným smerom.
• Ak máte batériu a nejaký drôt, môžete spolarizovať kov elektrinou. Drôt by mal byť izolovaný. Ak nie je izolovaný, obaľte kov jednoducho prúžkom papiera, alebo plastovej fólie, aby ste zabránili skratu. Batérie musia byť minimálne napätia 2 Volty. Z drôtu vytvarujte cievku a jej konce pripojte ku svorkám batérie. Opakovane vkladajte a opäť vyťahujte z cievky jeden koniec kovového predmetu. Za malú chvíľku bude predmet zmagnetizovaný. Nezabudnite odpojiť cievku od batérie.
Keď ho zavesíte na nejaký záves, alebo ho položíte na malom kúsku dreva na hladinu vody, natočí sa do smeru Sever - Juh.

Dôkladnejší improvizovaný kompas môžete skonštruovať pomocou ihly na šitie alebo tenkého kovového predmetu, nekovovej nádoby (napríklad plastovej), ktorej viečko uprostred odstrihneme a strieborného hrotu z pera. Na zhotovenie tohto kompasu, vezmite obyčajnú šijaciu ihlu a prelomte ju na polovicu. Jedna polovica bude tvoriť váš ukazovateľ smeru a druhý bude pôsobiť ako otočný bod. Časť ktorú použijete ako otočný bod zapichnite kolmo do stredu dna plastové nádobky; táto časť by mala byť vertikálna a nemala by zasahovať do viečka. Prilepte stred druhej časti (ručička) ihly na strieborný hrot pera miazgou zo stromu, alebo roztaveným plastom. Zmagnetizujte jeden koniec strelky a položte ju na otočný bod.