Morseho kód

21.05.2010 16:06

Pomocou baterky môžeme signalizovať aj kratšie správy v Morseovom kóde, musia ju poznať ale obe strany. Niekedy je postačujúce podať správu o počte osôb, o zranení a pod., čo znamená pár slov. Preto je dobré nosiť do hôr ako súčasť baterky aj Morseo kód. Ak zaregistrujete signalizáciu v Morseho kóde, okamžite si zapisujte "bodky, čiarky" - ak nepoznáte kód, potom rýchlo zistíte, čo sa signalizuje, zapísaný kód môžete dať záchranárom. Treba myslieť nato, že baterka sa môže vybiť, vypáliť žiarovka, resp. iné vplyvy - padne hmla, postihnutý upadne do bezvedomia a pod. a človek v núdzi už nebude môcť signalizovať. Ďalej je potrebné si zapamätať smer ( azimut ) odkiaľ sa signalizovalo a približne výšku - presnejšie sa zistí poloha.

 

A - Alpha

.-

N - November

-.

B - Bravo

-...

O -Oscar

---

C - Charlie

-.-.

P - Papa

.--.

D - Delta

-..

Q - Quebec

--.-

E - Echo

.

R - Romeo

.-.

F - Foxtrot

..-.

S - Sierra

...

G - Golf

--.

T - Tango

-

H - Hotel

....

U - Uniform

..-

I - India

..

V - Victor

...-

J - Juliet

.---

W - Whisky

.--

K - Kilo

-.-

X - X-ray

-..-

L - Lima

.-..

Y - Yankee

-.--

M - Mike

--

Z - Zulu

--..

0 ( nula )

-----

5

.....

1

.----

6

-....

2

..---

7

--...

3

...--

8

---..

4

....-

9

----.