Núdzová navigácia

23.05.2010 14:47

Núdzová navigácia je menej presná a vhodná pre základné určenie hlavných smerov a presné zorientovanie mapy podľa terénu, alebo hrubému navigovaniu na dlhšie vzdialenosti (niekoľko desiatok km).

Navigácia podľa tieňa
• Zabodnúť tyč (1 / 2 - 1m) cca na slnečné miesto aby vrhal čitateľný tieň.
• Označiť bod kam dopadá vrchol tieňa tyče.
• Vyčkať kým sa vrchol tieňa nepresunie na takú vzdialenosť, kedy je možné vytvoriť čiaru medzi ním a východiskovým

    bodom tieňa.
• Vytvoriť priamku týchto dvoch bodov.
• Východiskový bod na priamke smeruje na ZÁPAD.
• Druhý bod smeruje na VÝCHOD.
• Doplnením kolmice na priamku určiť SEVER a JUH.
• Pozn.: sever máte po ľavici západ a vpravo juh.

 

Navigácia pomocou ciferníku hodiniek
SR prechádza 15. poludník, nad ktorým je slnko v zime v poludnie aj v lete o 13.00 hod (posunutý letný čas). V túto dobu je slnko na juhu. O každú hodinu skôr je o 15 ° východnejšie alebo o každú hodinu neskôr o 15 ° západnejšie. Pomocou hodiniek, kedy sa malou ručičkou namieri k slnku a rozpoľte uhol medzi ňou a dvanástkou (jedličkou pokiaľ platí letný čas), sa určí smer juh. Možno použiť medzi od 6:00 hod do 18:00 hod.

Na severnej pologuli:
• namieriť hodinovú ručičku ku slnku.
• Os kratšieho uhla medzi 12hodinou na ciferníku a hodinovú ručičkou ukazuje na JUH.
Na južnej pologuli
• 12.hodinu na ciferníku namieriť k slnku.
• Os kratšieho uhla medzi 12.hodinou na ciferníku a hodinovú ručičkou ukazuje na SEVER.
• Pozn.: pri letnom čase odpočítajte od aktuálneho času jednu hodinu!

 

Navigácia podľa mesiaca
Ak vychádza mesiac pred západom slnka, je jeho osvetlená strana na západe. Ak vychádza po západe slnka, je jeho osvetlená strana na východe. Keď mesiac vychádza súčasne so západom slnka, je v splne a jeho poloha na oblohe je na východe v 18:00 hod, na juhu v 24.00 hod a na západe v 6:00 hod

Núdzový mobilný navigátor
Príprava:
• Plochý materiál na ktorý možno písať (kartónová lepenka, tvrdý papier, atď.).
• 30 - 60mm dlhý tenký a špicatý predmet na vrhanie tieňa (klinec, vetvička, zápalka).
• Písacie potreby.
Konštrukcia:
• Začať pri východe slnka a ukončiť po západe slnka.
• Do stredu papiera upevniť kolmo predmet k vrhanie tieňa.
• Umiestnite navigátor na plochý povrch (vodorovný), počas vymeriavaní nehýbať!
• Každých 30 minút vyznačiť špičku tieni s časovým údajom.
• Značky spojiť do podoby oblúka.
• SEVER je smerom od predmetu tieni ku stredu načrtnutého oblúka.
Postup navigácie:
• Pri pohybe držte navigátor tak aby špička tieňa padala k zapísanému času ktorý je práve aktuálny. Šípka ukazuje aktuálny smer sever.
• Pozn.: pri vymeriavaní i navigácii držať navigátor vždy vo vodorovnej polohe.
Navigácia podľa hviezd
• Severka (Polárka) ukazuje smer Severného pólu.
• Medzi Južným krížom a smerovými hviezdami je smer JUH. (Pre hrubý smer stačí nájsť Južný kríž).