02. PRVÁ POMOC - ÚVOD

31.05.2010 14:41

Prvá pomoc :

 • základné ošetrenie
 • zabezpečenie zdravotníckej pomoci
 • transport raneného, v prípade nedostupného miesta pre zdravotnícku prvú pomoc

zdravotnícka prvá pomoc :

 • kvalifikované ošetrenie lekárom, t.j. rýchla zdravotnícka pomoc (RZP)

technická prvá pomoc :

 • vyprosťovanie osôb z poškodených vozidiel, budov, ..., t.j. požiarnici, banskí záchranári, Horská služba, civilné osoby

Základná prvá pomoc : rozhodujú sekundy...

 • zistíme celkový stav danej situácie :
  • počet zranených : ich polohu, dostupnosť, vek, pohlavie
  • okamžite zabezpečíme bezpečnosť postihnutým : odpojenie elektrického prúdu, uhasenie postihnutého, odsun do bezpečia a pod. (nesmieme zabúdať na našu bezpečnosť)

 

 • zistíme závažnosť a rozsah zranení, určíme priority :
  • bezprostredne ohrozený život : prudké krvácanie, bezvedomie, zastavenie dýchania a krvného obehu, je potrebná RZP
  • ohrozený život : zranenie môže spôsobiť šok: zlomeniny dlhých kostí, združené poranenia, popáleniny, polytraumatizmus, je potrebná RZP
  • zranenie neohrozujúce život : nie je potrebné volať RZP

 

 • Na základe určenia priorít postupne ošetrujeme zranených : najskôr ošetríme ťažko ranených, ktorí sú bezprostredne v ohrození života
  • zabezpečíme priechodnosť dýchacích ciest, resp. postihnutého dáme do stabilizovanej polohy na boku. Resp. začneme s umelým dýchaním z pľúc do pľúc, ak postihnutý nedýcha, resp. jeho dýchanie je nedostatočné
  • krvný obeh : ak srdce postihnutého nebije, potom je potrebná nepriama masáž srdca
  • krvácanie : prudké krvácanie je potrebné zastaviť okamžite - aj keď provizórne, ale čo najskôr