Psychológia vodcu

25.05.2010 05:17

V krízových a výnimočných situáciách je nezmysel používať hlasovací systém a demokratické riešenia. Pre prekonanie týchto ťažkostí je nutné zvoliť vodcu a pod jeho vedením môže skupina byť ďaleko efektívnejšie a čo rozhoduje, môže prežiť.

Psychológia vodcu

 

• Ja som Boh vojny a hrozivý Boh boja a budem vás vždy viesť spredu, nie zozadu.

• Budem s vami všetkými zaobchádzať rovnako - ako s kusom handry.

• Nebudete robiť nič, čo by som ja nezvládol pred vami, a takto z vás budem utvárať bojovníkov podľa obrazu svojho.

• Budem vaše telá týrať, pretože čím viac sa budete potiť pri výcviku, tým menej krvi stratíte v boji.

• A keď ucítite pri svojom snažení bolesť, potom vedzte, že vaše konanie je správne.

• Hoci sa vám to ľúbiť nemusí, urobiť to musíte.

• Vždy sa snažte vykonať všetko čo najjednoduchšie.

• Nikdy nič nepredpokladajte.

• Vskutku nie ste platení za svoje metódy, ale za výsledky konania svojho, čo znamená, že nepriateľa svojho zabiť musíte skôr, než on to rovnako urobí vám, a to za použitia všetkých dostupných prostriedkov.

• Vo svojej duši i mysli bojovníckej na pamäti neustále majte posledné a základné prikázanie mojej: žiadne pravidlá nie sú dané - musíte zvíťaziť za každú cenu.