Rádioamatérsky Q - kód

21.05.2010 16:00

Q - kód je univerzálny rádioamatérsky kód, ktorý je charakterizovaný skupinou troch znakov, prvé je vždy Q.

Používanie tohto kódu urýchľuje a uľahčuje komunikáciu.

 

QRA - Meno mojej stanice
QRB - Vzdialenosť medzi nami je
QRG - Váš presný kmitočet je
QRH - Váš kmitočet kolíše
QRI - Váš tón sa mení
QRJ - Mám pripravené ... správy
QRK - Počuteľnosť Vašich značiek je ...
QRL - Nerušte, som zamestnaný
QRM - Som rušený inými stanicami (interferencií)
QRN - Som rušený atmosférickými poruchami
QRO - Zvýšte výkon
QRP - Znížte výkon
QRQ - Vysielajte rýchlejšie
QRRR - Používa sa pri živelnej pohrome
QRS - Vysielajte pomalšie
QRT - Prestaňte vysielať
QRU - Nemám pre Vás nič
QRV - Som pripravený
QRW - Oznámte (stanici), že ju volám na frekvencii .. (KHz)
QRX - Počkajte .. minút
QRY - Na rad prídete po ...
QRZ - Volá Vás ...
QSA - Sila Vašich značiek je ...
QSB - Váš signál má únik
QSD - Vaše kľúčovanie je zlé
QSK - Môžete pracovať BK prevádzkou
QSL - Potvrdzujem príjem
QSLN - neposielame QSL

Spojenie nadviazať spojenie s ...

QSP - Môžem sprostredkovať správu pre ...
QSV - Vysielajte rad "V" pre naladenie
QSY - preladí sa na ... (KHz, MHz)
QTC - Mám pre Vás správu
QTH - Moja biotopy (poloha) je ...
QTR - Presný čas je ...
QZF - Nalaďte sa do nulového hluku