Ručné signáli

09.05.2010 20:31

 

Ručné signály a signály pažou sú vynikajúce cestou komunikácie, ak je potrebné sa dorozumieť v naprostej tichosti alebo naopak, ak pre okolitý hluk nie je možné komunikovať hlasom. Každá skupina by mala mať zavedené základné signály, ktorým všetci členovia rozumejú. Pri pohybe jednotky je potrebné sa každých desať až pätnásť sekúnd pozrieť na ostatných, či sa nesnažia s vami nadviazať komunikáciu. Keď jeden člen skupiny signalizuje, každý kto ho vidí signál opakuje. Vďaka tomu pôvodca signálu zistí, či je jeho signalizácia pochopená.
Nižšie sú uvedené niektoré bežné signály používané v armáde a tímoch SWAT.

 

RUČNÉ SIGNÁLI

 

 

 

SIGNÁLI CELOU PAŽOU