"Semaforová" abeceda

21.05.2010 17:55

Semaforová abeceda, také nazývaná vlajková či práporová, bola kedysi najrozšírenejší spôsob dorozumievania v námornej doprave.

Slúži k dorozumievaniu na veľkú vzdialenosť, ale s priamou viditeľnosťou. Správne sa majú k signalizácii použiť prápory, ktoré tvoria biele a červené trojuholníky zošité do obdĺžniku 20 x 30 cm. Jednotlivé písmena sú kódované vzájomným postavením paží. Zvláštny kód označuje pauzu a pozor. Anglický spôsob, vychádzajúci z pohybu paží v smeru hodinových ručičiek, je súčasťou Medzinárodnej signálnej knihy. Existujú aj semaforové abecedy národné, ktoré sa od anglického podstatne líšia a majú s ním spoločných iba niekoľko písmen.