Stopárske značky

21.05.2010 16:43

V nasledujúcom článku uvidíte sadu znakov, ktoré sa používa pri hrách v prírode v teréne alebo keď

chcete naznačiť svojím kamarátom kade ste odišli. Tomuto značení sa vraví Stopárske značky.

Na obrázku sú uvedené tri spôsoby vytvorenia značiek:
1. Na papieri          2. Vetvičkami             3. Kamienkami