Vplyv studenej vody na ľudský organizmus

19.05.2010 04:49

Čo sa stane, keď je ľudské telo zrazu ponorené do studenej vody?

 

 • panika, šok
 • zastavenie srdca : prvotný šok môže spôsobiť až zastavenie srdca
 • po ponorení do studenej vody môže nastať totálna dezorientácia. Tento stav môže trvať až 30 a viac sekúnd!
 • človek rýchlo skrehne, končatiny sú nepoužiteľné, t.j. človek rukami nedokáže uchopiť záchranné lano, nedokáže sa zachytiť o čln, o kameň pri brehu a pod.
 • za pár minút človek prestáva racionálne uvažovať
 • rýchlo dochádza k podchladeniu ľudského organizmu ( hypotermia ), hypotermia môže spôsobiť bezvedomie, neskôr aj smrť
 • ak padneme do studenej vody, tak je potrebné urobiť maximálne všetko preto, aby sme sa z vody dostali von čo najrýchlejšie
 • veľa nehôd vzniká najmä na malých lodiach :
  - ktoré nemajú potrebnú rescue výbavu
  - ktoré sa veľmi ľahko a rýchlo zapĺňajú vodou pri väčších vlnách
  - ktoré sa po zaplnení vodou ľahko potopia
  - ktoré sa prevrátia a neumožňujú vyšplhať sa na jej "vrchol"
 • pohyb vo vode, ako napr. plávanie, kopanie nohami a pod. spôsobuje to, že telesné teplo strácame oveľa rýchlejšie, ako pri minimálnom pohybe vo vode. Činnosťou srdca pri fyzickej námahe sa krv dostáva viac k povrchu ľudského tela, preto aj ochladzovanie je rýchlejšie.
 • preplávať 1,5 km v 10°C dokáže iba trénovaný človek ( otužilec )

Čo vyplýva z posledných dvoch myšlienok? Buď budeme čakať na pomoc pri minimálnom pohybe tela, alebo sa rozhodneme plávať, napr. k dosť vzdialenému brehu. Treba veľmi citlivo zvážiť svoju situáciu : čakať - pomoc je reálne možná, alebo plávať - spoliehame sa na seba, resp. pomoc záchranárov neočakávame, nakoľko nie sú informovaní a pod. Rozhodnúť sa musíme rýchlo, čas hrá proti nám a každá sekunda je vzácna!

 

 • studená voda ochladzuje človeka 32 krát rýchlejšie, ako studený vzduch
 • oblečenie spomaľuje ochladzovanie človeka spôsobované studenou vodou
 • vzduch zachytený v odeve človeka ponoreného do vody môže nadľahčovať, pokiaľ vzduch zostane v oblečení, preto aj z tohoto dôvodu je vhodné sa vo vode hýbať minimálne
 • plávanie, resp. šliapanie vody človeku môže skrátiť čas na prežitie v studenej vode aj o viac ako 50%, nakoľko človek bude oveľa rýchlejšie strácať svoje telesné teplo
 • človek najrýchlejšie stráca teplo : hlavou, krkom, hruďou a slabinami
 • ak sme viacerí, je potrebné dať sa dokopy, t.j. k sebe, takto znížime únik telesného tepla z organizmu a zvýšime si šancu na prežitie
 • ak ideme na "studenú" vodu, napr. na rybačku alebo výlet loďou, tak :
  - skontrolujeme čln a jeho výbavu, všetko musí byť 100%
  - sledujeme predpoveď počasia
  - zodpovednej osobe oznámime, kam ideme, koľkatí ideme, a kedy plánujeme návrat ( po návrate je potrebné sa ohlásiť tejto osobe, aby bola informovaná, že sme sa vrátili )
  - oblečenie máme v signálnej farbe
 • mokré oblečenie z podchladenej osoby dávame dole pomalým a s minimálnym pohybom končatín, končatiny nemasírujeme
 • veľa detí bolo oživených po pobyte v ľadovej vode aj cez 30 minút! Myslite na to! Napr. sa prelomí ľad na jazere pod dieťaťom a dieťa zmizne pod vodou, okamžite je potrebné hasičom nahlásiť potrebu potápačov a informujeme RZP o tejto situácii.

 

Vplyv studenej vody na ľudský organizmus

 

Teplota vody

Únava / bezvedomie

predpkladaný čas na prežitie

21 - 27°C

3 - 12 hod.

3 hod. - bez obmedzenia

16 - 21°C

2 - 7 hod.

2 - 40 hod.

10 - 16°C

1 - 2 hod.

1 - 6 hod.

4 - 10°C

30 - 60 minút

1 - 3 hodiny

0 - 4°C

15 - 30 minút

30 - 90 minút

< 0°C

pod 15 minút

15 - 45 minút