Zručnosti

25.05.2010 05:17
V krízových a výnimočných situáciách je nezmysel používať hlasovací systém a demokratické riešenia. Pre prekonanie týchto ťažkostí je nutné zvoliť vodcu a pod jeho vedením môže skupina byť ďaleko efektívnejšie a čo rozhoduje, môže prežiť. Psychológia vodcu   • Ja som Boh vojny a...
23.05.2010 16:08
Rovnako ako majster bojovník v tradičnej klasike Umenia vojny, ani autor 36 stratégií nie je, aj napriek známosti svojho diela, známy. Stratégie sú zhrnuté v mnemotechnických frázach, z ktorých mnohé sa zmenili dokonca v príslovia a sú známe a používané v celej kultúrnej oblasti Číny. 1. Za...
21.05.2010 16:09
Diaľkové signály sa používajú pre prepis abecedy. Využívali sa hlavne v námorníctve, v letectvu a pri telefonovaní.
10.05.2010 19:11
Vo všeobecnosti ľudia trpia utkvelou predstavou, podľa ktorej sa vojaci vo vojne venujú výhradne boju. V zásade je pravdou, že bojová činnosť tvorí jadro náplne práce vojaka. Rovnako je každému jasné, že vojaci zomierajú. Čo si ale už ľudia často neuvedomujú je fakt, že vojaci sa nedelia...
10.05.2010 18:57
Pre väčšinu moderných armád bojujúcich proti povstalcom by nepredstavovalo problém poraziť povstalecké jednotky v otvorenom boji. No práve tomuto sa povstalci vyhýbajú. Sami si vyberajú kedy, kde a za akých podmienok budú bojovať. Potom sa stiahnu do bezpečia. A práve problém...
10.05.2010 18:53
Ručné signály a signály pažou sú vynikajúce cestou komunikácie, ak je potrebné sa dorozumieť v naprostej tichosti alebo naopak, ak pre okolitý hluk nie je možné komunikovať hlasom. Každá skupina by mala mať zavedené základné signály, ktorým všetci členovia rozumejú. Pri pohybe jednotky je...